Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi na Małopolskim Festiwalu Innowacji

03 października 2016
Udostępnij:

Już w drugiej połowie października (17-23.10) rusza Małopolski Festiwal Innowacji, którego partnerem jest Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi i Fundacja JWP Pomysł|Patent|Zysk. VI edycja Festiwalu skoncentruje się wokół małopolskich inteligentnych specjalizacji, wyznaczających kierunki rozwoju regionu.

Eksperci Kancelarii JWP wezmą udział w spotkaniu Business & Science Network, którego celem będzie zmotywowanie młodych naukowców do podjęcia projektu innowacyjnej przedsiębiorczości, a także dostarczenie narzędzi niezbędnych do komercjalizowania wiedzy. W trakcie wydarzenia rzecznik patentowy Iwona Płodzich – Hennig poprowadzi warsztaty „Jak patentować wynalazki? Praktyczny przewodnik o ochronie innowacyjnych rozwiązań”.

Z kolei podczas szkolenia pt. „Jak wykorzystać badania patentowe do wsparcia relacji nauki i biznesu”, słuchacze dowiedzą się jak wykorzystywać rezultaty poszukiwań patentowych w budowaniu strategii biznesowej, wyznaczaniu kierunków badań, przy pozyskiwaniu funduszy europejskich jak również w relacjach między inwestorem a start-upem lub zespołem naukowym. Prelegentem w ramach zajęć będzie rzecznik patentowy Sylwia Błażej – Sosnowska.

Przedstawiciel JWP będzie również obecny podczas konferencji Life Science Open Space 2016, w trakcie której będzie można spotkać partnerów do rozwoju innowacyjnych pomysłów i projektów, specjalistów transferu technologii, komercjalizacji i wdrożeń, ekspertów do rozwiązania problemów, potrzeb i wyzwań oraz pierwszych klientów nowych rozwiązań. Z prezentacją „Patent – na dobre i na złe!”, której tematyka obejmuje najciekawsze zagadnienia dotyczące ochrony patentowej, wystąpi europejski rzecznik patentowy Piotr Godlewski.

Więcej informacji na temat Małopolskiego Festiwalu Innowacji: www.festiwalinnowacji.malopolska.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl