Kancelaria JWP dołączyła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

20 stycznia 2017
Udostępnij:

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi z dniem 17 stycznia 2017 roku przystąpiła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. PIPC jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Do głownych celów PIPC należy m.in.: wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej, reprezentowanie interesów oraz ochrona praw członków na szczeblu krajowym i międzynarodowym. PIPC jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz szeregu stowarzyszeń zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym. Więcej: www.pipc.org.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl