#JWPBlog – Problem gospodarki tworzywami sztucznymi – trendy na rynku patentów

16 marca 2022
Udostępnij:

Tworzywa sztuczne, zwane potocznie plastikiem od lat dominują na rynku materiałów użytkowych. Dzięki niskim kosztom wytwarzania oraz unikalnym właściwościom fizyko-chemicznym są idealne do wprowadzania wszelkich innowacji, często niemożliwych do osiągnięcia z użyciem innych materiałów. Globalna produkcja plastiku plasuje się obecnie na poziomie >350 mln ton, z czego w Europie wytwarzane jest 16%, w USA 19%, a Azji aż 51% jego światowej produkcji. Szacunki dotyczące produkcji plastiku podają, że ilość ta ulega podwojeniu co 10 lat, warto więc mieć świadomość jakie szanse i ryzyka niesie za sobą wprowadzanie innowacji w obszarze wytwarzania i gospodarowania jego odpadami. Tym bardziej, że jak dotąd wytworzono około 8.7 miliarda ton tego surowca.

Zapraszamy do lektury artykułu dr Macieja Stodulskiego!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl