JWP z wyróżnieniem w rankingu „IP Stars” magazynu „Managing Intellectual Property”

03 sierpnia 2017
Udostępnij:

Magazyn „Managing Intellectual Property” w publikacji „IP Stars Handbook. Trade mark and copyrights” wskazał kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi jako wiodącą polską firmę zajmująca się dokonywaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony znaków towarowych.

W podsumowaniu dotyczącym JWP autorzy rankingu wspominają, że kancelaria w lutym br. otrzymała nagrodę Firm of the Year 2017 przyznawaną przez magazyn Managing Intellectual Property. Wyróżniają także Martę Krzysków – Szymkowicz, szefa zespołu znaków towarowych, która pomaga klientom w uzyskaniu ochrony znaków i wzorów przemysłowych. Pełna analiza w wersji on-line jest dostępna na: www.ipstars.com

Ranking IP Stars od lat rekomenduje najlepszych specjalistów w zakresie prawa własności intelektualnej. Powstaje w oparciu o dane pozyskiwane od firm prawniczych i ich klientów.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl