JWP z wykładem podczas konferencji „Law and Business – legal aspects of the management of the creative branch”

31 lipca 2017
Udostępnij:

W dniu 24 lipca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Law and Business – legal aspects of the management of the creative branch’” organizowana przez ELSA Poznań. W jej trakcie radca prawny Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi wygłosił wykład pt. „Contentious legal issues related to the software protection in IP law”. Tematyka tego wystąpienia wpisuje się w cykl specjalistycznych szkoleń prowadzonych w 2017 roku przez ekspertów kancelarii we współpracy z Fundacją JWP Pomysł|Patent|Zysk, których problematyka koncentruje się na ochronie oprogramowania komputerowego w prawie autorskim i prawie patentowym.

Konferencja zainaugurowała tegoroczną letnią szkołę prawa własności intelektualnej w Poznaniu. Szkoła Prawa jest projektem skierowanym do studentów i młodych adeptów prawa z całej Europy. Jak i w poprzednich latach prelegentami są teoretycy prawa jak i praktycy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej i prawem nowych technologii. W trakcie konferencji poruszono m.in. problematykę ochrony prawnej know-how, kwestie związane z cloud computingiem, czy też zagadnienia dotyczące prawnych aspektów linkowania w sieci Internet. Każdy z tematów odnosił się nie tylko do aspektów prawnych, ale również biznesowych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf oraz Munich Intellectual Property Law Center. W programie przewidziano warsztaty i prelekcje, a zajęcia zostały podzielone na część teoretyczną i część praktyczną. Nadzór i opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje kadra naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach prowadzonych działań na rzecz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi wspiera projekt letniej Szkoły Prawa w Poznaniu już od czterech lat.

Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego typu wydarzeń wynosi jeden tydzień. Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni. Tematy są na tyle obszerne, żeby pomieścić w sobie wiele zagadnień. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach które pozwalają w pełni zgłębić obrane  zagadnienie. W trakcie tego typu zjazdów studenci z różnych państw mają okazję poznać nie tylko siebie, ale i kulturę kraju w którym odbywa się projekt.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl