JWP z wykładem podczas “IP & IT Law” Summer Law School

29 lipca 2016
Udostępnij:

Już po raz kolejny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 31.07-07.08.2016 roku, odbędzie się letnia Szkoła Prawa organizowana przez ELSA Poznań. W trakcie konferencji inaugurującej wydarzenie Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi poprowadzi wykład dotyczący środków przeciwdziałania zjawisku cybersquattingu w europejskich systemach prawnych.

Szkoła Prawa jest projektem skierowanym do studentów i młodych adeptów prawa z całej Europy. Projekt rozpocznie się od udziału w międzynarodowej konferencji naukowej przeznaczonej dla uczestników “IP & IT Law” Summer Law School. Prelegentami będą zarówno teoretycy prawa jak i praktycy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej i prawem nowych technologii. Konferencję zainauguruje przemówienie przedstawiciela Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Ryszarda Frelka. W jej trakcie będą poruszane aktualne problemy prawne związane m.in. z hiperlinkowaniem, dziedziczeniem indywidualnych kont użytkowników na portalu Facebook czy też kwestią blokowania stron www celem przeciwdziałania piractwu sieciowemu.

Tematyka poznańskiej Szkoły Prawa będzie się skupiała na prawie własności intelektualnej w kontekście nowych technologii. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz patronatem IP Centrum Intellectual Property i Instytutu Allerhanda. W programie przewidziano warsztaty i prelekcje, a zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i część praktyczną. Nadzór i opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje kadra naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach prowadzonych działań na rzecz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi wspiera projekt letniej Szkoły Prawa w Poznaniu już od trzech lat.

Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego typu wydarzeń wynosi jeden tydzień. Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni. Tematy są na tyle obszerne, żeby pomieścić w sobie wiele zagadnień. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach które pozwalają w pełni zgłębić obrane zagadnienie. W trakcie tego typu zjazdów studenci z różnych państw mają okazję poznać nie tylko siebie, ale i kulturę kraju w którym odbywa się projekt.

Więcej informacji: www.lawschool2015.elsa.org.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl