JWP z prelekcjami podczas wystawy „Zieleń to życie”

24 sierpnia 2016
Udostępnij:

W dniach 1-3 września 2016 r. odbędzie się w Warszawie międzynarodowa wystawa „Zieleń to życie”. Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi reprezentować będą adwokat Aleksandra Gorzkiewicz oraz radca prawny Tomasz Gawliczek.

W czasie trzech dni trwania wystawy, obok pokazów florystycznych oraz licznych konkursów, przewidziano także konferencje i seminaria poruszające szereg istotnych dla zwiedzających zagadnień.

W trakcie „Dnia Architekta Krajobrazu” mecenas Aleksandra Gorzkiewicz z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi wygłosi wykład dotyczący praktycznych aspektów ochrony projektantów architektury krajobrazu w prawie autorskim. W tym zakresie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. praw projektantów architektury krajobrazu jako twórców, tworzenia umów odpowiednio chroniących projekt, czy też dochodzenia swoich praw w przypadku braku odpowiednich uregulowań. Z kolei podczas seminarium „Wiedza dla producentów” reprezentujący kancelarię JWP mecenas Tomasz Gawliczek poprowadzi wykład pt. „Nowe odmiany roślin – jak uzyskać do nich wyłączne prawa i skutecznie je egzekwować?”. W jego trakcie omówione zostaną przepisy i procedury pozwalające efektywnie chronić nowe odmiany roślin, warunki konieczne do uzyskania wyłącznego prawa do odmiany, a także korzyści płynące z ich dalszej komercjalizacji.

„Zieleń to życie” to hasło międzynarodowej wystawy szkółkarskiej drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych, której pierwsza edycja odbyła się już w 1993 roku. Od tego czasu zyskała miano największego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej skupiającego zarówno polskich jak i zagranicznych producentów, architektów krajobrazów, szkółkarzy oraz inne zainteresowane tą tematyką podmioty. Obecnie bierze w niej udział ponad 300 wystawców, w tym ponad 90 polskich szkółek. Tylko w ubiegłym roku wystawę odwiedziło blisko 16 tysięcy zwiedzających, z czego przeszło 6 tysięcy stanowili profesjonaliści. Jej organizatorami są Związek Szkółkarzy Polskich oraz Agencja Promocji Zieleni.

Więcej o wystawie oraz przewidzianych w jej trakcie konferencjach i wykładach, w tym także ich harmonogramie, znajduje się na oficjalnej stronie internetowej: http://www.zielentozycie.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl