JWP wśród TOP e-USERS w EUIPO

18 marca 2020
Udostępnij:

EUIPO opublikowało ranking 25 najbardziej aktywnych użytkowników dokonujących zgłoszeń on-line w ostatnim kwartale 2019. Kancelaria JWP z piątego miejsca na początku 2019 wskoczyła do pierwszej trójki najbardziej aktywnych pełnomocników z Polski.

By użytkownik mógł znaleźć się w rankingu, to liczba zgłoszeń i sprzeciwów złożonych drogą elektroniczną dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej (EUTM) i wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD) musi wynieść 99% lub więcej wszystkich zgłoszeń. Użytkownicy muszą też aktywnie używać kanałów komunikacji elektronicznej z Urzędem.

Ranking TOP 25 użytkowników składających zgłoszenia drogą internetową odnosi się do zarejestrowanych przedstawicieli lub grup przedstawicieli, w skład których wchodzą stowarzyszenia, prawnicy, specjaliści EUIPO i przedstawiciele pracowników.

Sprawdź najnowszy ranking EUIPO za ostatni kwartał 2019 roku.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl