JWP podczas MFF T-Mobile Nowe Horyzonty

18 sierpnia 2017
Udostępnij:

W dniach 03-13.08.2017 r. odbył się we Wrocławiu 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. W towarzyszących festiwalowi wydarzeniach wzięli udział Tomasz Grucelski i Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty pod raz pierwszy odbył się w 2001 roku w Sanoku (wówczas pod nazwą Era Nowe Horyzonty). Przez kolejne cztery lata organizowany był na pograniczu polsko-czeskim w Cieszynie. Od 2006 roku nieustannie gospodarzem najczęściej odwiedzanego festiwalu filmowego w Polsce (corocznie ponad 100 tysięcy widzów) jest Wrocław.

Nowe Horyzonty to festiwal kina niezależnego, ambitnego, często również kontrowersyjnego. Organizatorzy przybliżają twórczość zarówno cenionych reżyserów o uznanym już dorobku, ale także prezentują dzieła filmowe, których twórcy nie są znani szerokiej publiczności. Ideą festiwalu jest wywołanie dyskusji wokół kina współczesnego, ale także sięganie do źródeł kinematografii poprzez projekcje obrazów z cyklu „retrospektywy”. W każdym z tych przypadków kino festiwalowe pobudza emocje, rodzi polemiki, zmusza do zajęcia stanowiska w kwestiach niejednoznacznych.

W trakcie tegorocznego T-Mobile Nowe Horyzonty odbyło się wiele wydarzeń przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży filmowej. W ten czas do Wrocławia przybyli reżyserzy, producenci, kompozytorzy i inni przedstawiciele świata kina. Była to wspaniała okazja, nie tylko aby nawiązać współpracę nad nowymi produkcjami filmowymi, ale także aby podyskutować o możliwościach ochrony prawnej szeroko rozumianej własności intelektualnej w branży kinematograficznej. Na tego rodzaju zagadnieniach skupiali się w trakcie licznych spotkań odbytych w trakcie festiwalu mecenasi Tomasz Grucelski i Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, którzy uczestniczyli w nim oficjalnie jako przedstawiciele branży „Industry”. Wzięli również udział w trwających w czasie Nowych Horyzontów „Polish Days” organizowanych we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz kluczowymi instytucjami filmowymi w Polsce.

Ochrona IP we współczesnej branży filmowej to problem złożony. Z jednej strony należy bowiem zadbać o uzyskanie stosownych praw np. poprzez zastrzeżenie znaków towarowych lub rejestrację – w niektórych zagranicznych jurysdykcjach – praw autorskich. Osobną kwestią jest z kolei egzekwowanie praw na etapie ich naruszenia. Za szczególnie niebezpieczną przestrzeń dla „legalnej kultury” uznaje się dziś Internet, w którym dochodzenie odpowiedzialności od potencjalnego naruszyciela, hostingodawcy czy service providera jest nieraz wysoce skomplikowane. W tych oraz wielu innych zagadnieniach eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi służą wsparciem nie tylko dla twórców, ale także dla całego sektora filmowego w Polsce i poza jej granicami.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl