IP Protection on Plant Innovation z udziałem JWP

02 grudnia 2015
Udostępnij:

Już po raz siódmy w Amsterdamie, w dniach 3-4 grudnia 2015 r., odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie własności intelektualnej we współczesnym rolnictwie. Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi będzie reprezentować Tomasz Gawliczek, specjalista ds. ochrony odmian roślin, aplikant radcowski.

Wzrost globalnych rynków rolnych oraz ich wzajemne powiązania stają się obecnie wyzwaniem dla podmiotów działających w tym sektorze gospodarki. Tym samym dla przemysłu nasienniczego i rolnego coraz większe znaczenie odgrywają prawa własności intelektualnej, które pozwalają skutecznie budować pozycję rynkową dzięki czasowej monopolizacji poszczególnych odmian roślin.

Tegoroczna konferencja będzie skupiać się na zagadnieniach związanych z prawami wyłącznymi do odmian roślin, a także prawem patentowym oraz prawem znaków towarowych, które pełnią w tym obszarze rolę uzupełniającą. W agendzie konferencji przewidziano m.in. następujące zagadnienia:

  • rozwój IP i jego znaczenia dla sektora rolno-spożywczego,
  • trendy i wyzwania w 2016 r. dotyczące zmian przepisów prawnych w tym zakresie,
  • case study: brokuły (II) i pomidory (II) – czyli o kwestii zdolności patentowej nowych odmian roślin,
  • nowe reżimy prawne dotyczące praw własności intelektualnej do materiałów biologicznych,
  • naruszenia praw wyłącznych do odmian roślin.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele unijnego Urzędu ds. Ochrony Odmian Roślin (CPVO), unijnego Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Komisji Europejskiej, międzynarodowych organizacji do spraw wyżywienia i rolnictwa (w tym FAO – wyspecjalizowanej organizacji ONZ), a także hodowcy i profesjonalni pełnomocnicy z całego świata. Partnerem konferencji została Międzynarodowa Federacja Hodowców (ISF).

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl