Innowacyjna Europa 2018

23 listopada 2018
Udostępnij:

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, której Partnerem jest kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, po raz piąty zorganizowała konferencję Innowacyjna Europa. Jak zwykle podczas tego spotkania dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach dla ekosystemu innowacji w Polsce i regionie.
Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi przygotowała jeden z głównych paneli dyskusyjnych, dotyczący „Ochrony informacji w przedsiębiorstwie”. Moderator, radca prawny Małgorzata Furmańska, starała się wraz z zaproszonymi gośćmi nakreślić najważniejsze obszary, w których informacje powinny być chronione m.in. jako źródło innowacji, a także pokazać efektywne sposoby zarządzania informacjami.

Konferencję Innowacyjna Europa wyróżnia szeroka perspektywa w myśleniu o innowacjach oraz nastawienie na systematyczne i efektywne działanie. Perspektywa jest potrzebna, by stworzyć mapę oraz określić priorytety. Systematyczna praca przekłada się na wymierne efekty działań Koalicji oraz umożliwia wykorzystanie potencjału niemal 70 organizacji będących jej Partnerami. Współpraca, łączenie potencjału oraz jednoczenie się wokół konkretnych celów to, coś, czego najbardziej potrzebuje dziś ekosystem innowacji – odwagi w stawianiu fundamentalnych pytań, przy jednoczesnym szukaniu konkretnych rozwiązań.

www.koalicjadlainnowacji.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl