CEIPI zaprasza na seminarium pt. „Introduction to EQE Training”.

08 czerwca 2015
Udostępnij:

University of Strasbourg Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) zaprasza na seminarium pt. „Introduction to EQE Training”.
Seminarium objęte jest patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak oraz Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Anny Korbeli.

W ramach seminarium zostaną przedstawione podstawowe zasady i sposób uzyskania certyfikacji na europejskiego rzecznika patentowego. Seminarium jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych przygotowaniem do certyfikacji EQE oraz pogłębieniem wiedzy w zakresie europejskiego prawa patentowego, w szczególności dla:

  • osób które planują zdawać egzamin EQE,
  • osób które są już w trakcie zdawania egzaminu EQE,
  • polskich i europejskich rzeczników patentowych,
  • aplikantów rzecznikowskich,
  • przedstawicieli przemysłu pracujących w Działach Własności Intelektualnej,
  • pracowników jednostek akademickich i Centrów Transferu Technologii.

Celem seminarium jest konsolidacja środowiska osób zaangażowanych w certyfikację EQE mieszkających na terenie Polski. Seminarium będzie okazją do dyskusji na temat stworzenia w Polsce rozwiązań służących pogłębianiu znajomości europejskiego prawa patentowego oraz uzyskaniu merytorycznego i finansowego wsparcia dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych.

Seminarium będzie prowadzone w całości w języku angielskim.

Termin: 22 czerwca 2015 r.
Miejsce: Urząd Patentowy RP, Sala 557, w godzinach: 9:00–16:00

Rejestracja
Program

Kontakt z organizatorem:
Łukasz Bogdan, koordynator lokalny CEIPI
e-mail: lukasz.bogdan@agh.edu.pl
tel: +48 604 406 432

[żródło www.uprp.pl]

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl