#BlogJWP – Wadliwa umowa o poufności może mieć poważne konsekwencje dla innowacyjnych przedsiębiorców

13 grudnia 2019
Udostępnij:

Nierzadko pozyskując innowacyjne rozwiązanie, przedsiębiorcy chcą zlecić podmiotom zewnętrznym stworzenie prototypu, przeprowadzenie dodatkowych badań, wprowadzenie ulepszeń bądź dostosowanie rozwiązania do potrzeb firmy, w końcu przygotowanie do produkcji. W tym celu przekazują kluczowe informacje o wynalazku swoim podwykonawcom.

Ciąg dalszy artykułu znajdziesz na łamach na blogu Wszystkie prawa zastrzeżone. Zapraszamy do lektury!

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl