#BlogJWP – W Polsce będziemy mieć wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej

08 marca 2020
Udostępnij:

Cztery sądy okręgowe oraz dwa apelacyjne zostaną wyznaczone jako sądy wyspecjalizowane do spraw własności intelektualnej i przemysłowej. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2020 r. Niezbędna do ich wprowadzenia ustawa została już podpisana przez prezydenta. Co jeszcze ważnego w niej znajdziemy? -> rzecznicy patentowi będą mogli występować przed sądem również w sprawach dotyczących prawa autorskiego. -> pojawią się nowe instrumenty prawne – powództwo wzajemne i powództwo o ustalenie, że określone czynności nie naruszają patentu. Więcej na naszym blogu. Zapraszamy!

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl