Badania patentowe kluczem do rynkowego sukcesu

27 marca 2015
Udostępnij:

Dla wielu gałęzi przemysłu, szczególnie w branżach poważnie inwestujących w badania i rozwój, kwestie ochrony własności intelektualnej są kluczowe. Można się przekonać jak wielkie ma to znaczenie śledząc na przykład słynne potyczki między największymi producentami urządzeń mobilnych.

Coraz więcej polskich firm działa globalnie i zaczyna ubiegać się o ochronę patentową poza Polską. W ubiegłym roku obserwowaliśmy zwiększoną liczbę zgłoszeń dotyczących wynalazków z dziedziny mechaniki, elektroniki, budownictwa, konstrukcji meblowych, inżynierii materiałowej (nanotechnologii) oraz energii odnawialnych. W 2014 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wpłynęło 701 zgłoszeń patentowych od polskich wnioskodawców. To o 21,5% niż 2013 r. Wciąż daleko nam do takich potęg patentowych jak USA czy Japonia jednak to dobry znak. Wpływ na ten wzrostowy trend miała prawdopodobnie, między innymi, dostępność krajowych i unijnych dotacji na rozwój innowacji i ich ochronę. Trzeba jednak pamiętać, że zgłoszenie patentowe to dopiero początek procedury, która może trwać kilka lat i niekoniecznie zakończyć się przyznaniem patentu.

Szanse na powodzenie można zwiększyć podejmując odpowiednie działania jeszcze na etapie badań nad danym rozwiązaniem. Istnieją bardzo użyteczne narzędzia – badania patentowe, które pozwalają dostosować kierunek rozwoju projektu do potrzeb rynku, uniknąć dublowania wynalazków innych firm, rozpoznać kondycję branży w danym regionie lub sprawdzić stan prawny patentów konkurencji.

Ocena zdolności patentowej wykonana przez kompetentnych specjalistów jest kluczowa w procesie ubiegania się o patent. Równie ważna jest współpraca z profesjonalistą przy redagowaniu dokumentacji patentowej. Wynalazcy często nie dość wyczerpująco opisują swoje rozwiązanie chcąc zachować w tajemnicy istotne elementy. Tymczasem odpowiedni opis i dobrze skonstruowane zastrzeżenia patentowe mogą zaważyć na decyzji Urzędu o przyznaniu prawa wyłącznego – patentu. Nie można też zapominać o regularnym monitorowaniu baz patentowych. Wiedząc, że konkurencyjna firma dokonała nowego zgłoszenia patentowego można odpowiednio zareagować, zgłosić sprzeciw przed Urzędem Patentowym krajowym albo europejskim lub zmodyfikować swoje plany badawcze.

Zapewnienie właściwej ochrony innowacyjnym rozwiązaniom oraz efektywne korzystanie z informacji patentowej i narzędzi analitycznych dają skuteczną broń przeciwko potencjalnym naruszeniom ze strony konkurencji i pomagają w osiągnięciu sukcesu rynkowego.

Artykuł opublikowany na portalu INN Poland

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl