ARP uruchomiła Platformę Transferu Technologii

08 czerwca 2015
Udostępnij:

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) opublikowała Platformę Transferu Technologii (PTT), która ma wspomóc proces transferu technologii pomiędzy dawcami technologii (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami) a biorcami innowacyjnych rozwiązań (przedsiębiorstwami, w szczególności z sektora MŚP).

PTT to także atrakcyjny wizualnie i funkcjonalnie serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, o potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać stosowne bazy.

Co jest przedmiotem wsparcia PTT?
Transfer technologii jako proces komercjalizacji wiedzy. Polega on na przekazaniu licencji lub praw własności do patentów, wzorów użytkowych, wiedzy technicznej i know-how.

Jak działa PTT?
PTT opiera się na idei otwartych innowacji (ang. open innovation), co jest odzwierciedleniem przekonania, iż źródłem innowacyjności przedsiębiorstwa są nie tylko jego własne zasoby czy wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych, ale także zasoby zewnętrzne, które znajdują się w otoczeniu firmy i które warto pozyskać.

Platforma stwarza korzystającym z niej podmiotom (dawcom) szansę na komercjalizację, czyli sprzedaż opublikowanych na niej technologii, a dużym graczom (biorcom technologii) – znalezienie firmy czy zespołu naukowego, który opracuje rozwiązanie, odpowiadające na ich konkretne potrzeby.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z profilem kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi utworzonym na PTT w zakładce „Baza Ekspertów”.

Pragniemy podkreślić, iż rejestracja, dostęp oraz korzystanie z zasobów PTT (tudzież ich umieszczanie na Platformie) są całkowicie bezpłatne.

Więcej na:

www.arp.pl

www.ptt.arp.pl

[źródło: www.arp.pl oraz oprac. własne]

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl