25 milionów euro na wsparcie MŚP

29 marca 2023
Udostępnij:

Przyjrzyj się ochronie swoich produktów zarówno pod kątem ochrony znaków towarowych, jak i wzorów przemysłowych, teraz jest dobry moment by uzyskać rejestracje dużo taniej.  

Często spotyka się z opinię, że zgłoszenie np. znaku towarowego do ochrony to nic trudnego, każdy może to zrobić, wystarczy wypełnić formularz. W rzeczywistości wygląda to całkiem odmiennie, zakładając pozytywny scenariusz i brak dyskusji z Urzędem Patentowym, na temat przeszkód uzyskania ochrony, nie można tracić z pola widzenia faktu, że prawidłowo określony wykaz towarów definiuje nam nie tylko zakres ochrony, ale także daje narzędzie do zakazania używania podobnych oznaczeń, które zbliżają się do naszego zakresu działania. Właściwie przygotowane zgłoszenie znaku towarowego, pozwala na uniknięcie postępowań sprzeciwowych czy spraw o ich unieważnienie, co eliminuje niebezpieczeństwo utraty środków zainwestowanych w rejestrację znaku i promocję marki. 

Z końcem stycznia 2023 r. ruszył nabór wniosków do projektu Fundusz MŚP Ideas Powered for business. Jest to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).Fundusz MŚP jest inicjatywą Komisji Europejskiej realizowaną przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Budżet projektu wynosi 25 mln euro. Warto się pospieszyć, dofinansowania przyznawane są według kolejności zgłoszeń, teoretycznie do 18 grudnia br., jednak w praktyce do wyczerpania budżetu, a ten patrząc na zainteresowanie przedsiębiorców, może zostać wyczerpany dużo wcześniej.  

Na co można uzyskać dofinansowanie?  

Na ochronę znaków i wzorów przemysłowych na dowolnie wybranym terytorium. Można liczyć na zwrot 75% opłaty urzędowej za rejestrację znaku lub wzoru przemysłowego na poziomie unijnym lub/i 50% na innych rynkach. Maksymalna kwota dofinansowania to 1000 euro. 

W praktyce, przy zgłoszeniu znaku towarowego w dwóch klasach na terytorium Unii Europejskiej, gdzie opłata urzędowa to 900 EUR, realnie odzyskujemy 675 EUR. W bonie pozostaje nam 325 EUR, które wciąż możemy wykorzystać na rejestrację innego znaku lub działania na innych terytoriach.  

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać dofinansowanie?  

Wystarczy być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (według ogólnie przyjętych kryteriów*). Zalicza się do tego również jednoosobowa działalność gospodarcza.   

Formalności nie są skomplikowane 

Potrzebne jest zaświadczenie z urzędu skarbowego o numerze NIP oraz bankowe konto firmowe. Jeśli firma posiada konto prowadzone w euro, warto posłużyć się nim, by uniknąć niekorzystnych przewalutowań międzybankowych. 

Rzecznicy kancelarii JWP przeprowadzają przez ten proces ze 100% gwarancją zwrotu środków bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa. Doradzają również przy zgłoszeniu znaku lub wzoru, aby uzyskana ochrona była jak najbardziej efektywna.  

Rozpatrywanie wniosków jest bardzo sprawne 

W przeciągu 2 tygodni od złożenia kompletnego wniosku uzyskujemy decyzję o dofinansowaniu i już możemy zgłaszać przedmioty do ochrony. Zwrot środków bezpośrednio na konto następuje w przeciągu 2 tygodni od złożenia wniosku o płatność. Cały proces zatem można zamknąć w miesiąc. Nie można nie skorzystać z takiej okazji wsparcia swojego biznesu.  

Zeskanuj swoje zaświadczenie o numerze NIP uzyskane z Urzędu Skarbowego i skontaktuj się z nami. 

* 

 

Autor: Arletta Miciukiewicz-Dutt

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl