15 lat patentów europejskich w Polsce

01 marca 2019
Udostępnij:

Dziś przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej. Od 1 marca 2004 r. polskie podmioty mogą ubiegać się o patent europejski.

Czym jest patent europejski? Patenty są prawami ograniczonymi terytorialnie, co oznacza, że są ważne w tych krajach, gdzie złożono odpowiednie dokumenty, przeprowadzono procedury sprawdzające i wniesiono opłaty. O patent europejski można ubiegać się przed Europejskim Urzędem Patentowym, lub urzędami krajów będących stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC). Konwencja ta jest umową międzynarodową pozwalającą na uproszczenie procedur i obniżenie kosztów uzyskiwania ochrony patentowej. Dzięki temu złożenie jednego wniosku i przeprowadzenie jednego postępowania pozwala na udzielenie patentu na terytorium kilku wyznaczonych przez zgłaszającego krajów. Patent europejski musi być walidowany (potwierdzony) przez każdy krajowy urząd patentowy w państwach wyznaczonych przez zgłaszającego i będących stroną konwencji. Procedurami walidacji zajmują się rzecznicy patentowi.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl