Sztuczna inteligencja – trendy w zgłoszeniach patentowych

Sztuczna inteligencja – trendy w zgłoszeniach patentowych

08 października 2019 - Oliwia Czarnocka
Udostępnij:

Monitorowanie trendów w dziedzinie patentowania wynalazków może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwość przewidywania zmian na rynkach w interesujących ich dziedzinach. To element skutecznej walki z konkurencją.

Korzystanie z informacji zawartych w zbiorach literatury patentowej pozwala na pozyskiwanie bardzo cennych danych, które mogą być wykorzystywane do monitorowania działalności konkurencyjnych firm. Pozwalają one na śledzenie kierunków prac badawczych i rozwoju innych podmiotów. Dzięki tym informacjom możliwe jest również pozyskiwanie wiedzy o dopiero rozwijających się technologiach, w obszarze których obserwuje się nagłe zwiększenie liczby dokonywanych zgłoszeń. A taką dziedziną są prace nad rozwojem sztucznej inteligencji.

Dane WIPO

Na początku 2019 r. opublikowano raport Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO pt. „Artificial Intelligence”. Dotyczy on rozeznania tendencji technologicznych w dziedzinie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które można przewidzieć wykorzystując analizę zgłoszeń patentowych. Dokument ten opracowano korzystając z danych informacji zebranych z blisko 100 urzędów patentowych z całego świata.

Trendy w AI

Obserwując trendy w obszarze patentowania sztucznej inteligencji można stwierdzić, że dominują zgłoszenia dotyczące uczenia maszynowego (machine learning). W latach 2013-2016 zaobserwowano wzrost liczby zgłoszeń o 28%. Jednocześnie rozwiązania takie stanową 40%wszystkich zgłaszanych wynalazków związanych ze sztuczna inteligencją. W tym samym okresie zaobserwowano wzrost liczby zgłoszeń rozwiązań dotyczących logiki rozmytej (fuzzy logic) o 16%, a rozwiązań dotyczących programowania o 19%. Głównym zastosowaniem funkcjonalnym wspomnianym przez najlepsze firmy w swoich wnioskach patentowych jest komputerowe przetwarzanie obrazu, chociaż IBM kładzie większy nacisk na przetwarzanie języka naturalnego.

Trendy geograficzne

Od 2014 r. największą liczba zgłoszeń wykazują się Chiny, kolejne miejsce pod względem przyjmowanych zgłoszeń zajmuje Urząd Patentowy USA i Europejski Urząd Patentowy. Zgłoszenia w tych trzech urzędach stanowią 78% wszystkich zgłoszeń rozwiązań wykorzystujących AI.

O potencjale komercjalizacyjnym jaki wiąże się ze zgłaszanymi rozwiązaniami może świadczyć zasięg geograficzny zgłaszanych rozwiązań. Jeśli przyjrzymy się informacjom o rozszerzeniu zasięgu geograficznego to jedynie 9% rozwiązań jest chronionych w 5 i więcej jurysdykcjach, a tylko 0,6 % w ponad 10 jurysdykcjach.

Najwięksi zgłaszający

Wśród 30 podmiotów z największą liczbą zgłoszeń tylko 4 stanowią uniwersytety lub publiczne jednostki badawcze. Pozostali zgłaszający to firmy działające w obszarze elektroniki użytkowej, telekomunikacji i/lub oprogramowaniu, a także w sektorach takich jak energia elektryczna i produkcja samochodów. Firmą, która przoduje w ilość zgłoszeń jest IBM (ponad 8000. wniosków) oraz Microsoft z blisko 6000. wniosków.

Ciekawą informacją jest, że współwłasność praw występuje dosyć rzadko. Wśród kluczowych graczy na rynku zgłoszenia patentowe wspólnie z innymi podmiotami stanowią mniej niż 1%całego portfela zgłoszeń w tym obszarze techniki. Oznacza to, że przedsiębiorstwa opracowują nowe rozwiązania samodzielnie i nie angażują się we współpracę z innymi, być może konkurencyjnymi podmiotami.

Mając na uwadze, że sztuczna inteligencja jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną, a ponad połowa firm z tej branży zmieniła swoich właścicieli w ciągu ostatnich 3 lat, to możemy spodziewać się wielu bardzo ciekawych spraw spornych dotyczących tej dziedziny, na wzór legendarnej już potyczki Samsung – Apple (tzw. wojny patentowe).

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl