Red Bull traci niebiesko-srebrną kombinację kolorów

Red Bull traci niebiesko-srebrną kombinację kolorów

07 sierpnia 2019
Udostępnij:

Red Bull stracił rejestrację znaku towarowego skomponowanego z kombinacji kolorów niebieskiego i srebrnego. 29 lipca br., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zakończył serię odwołań podtrzymując wcześniejsze orzeczenia, zgodnie z którymi ​​producent napojów energetycznych nie spełnił ustawowych wymogów przepisów dotyczących rejestracji kombinacji kolorów jako znaków towarowych.

Red Bull był właścicielem dwóch znaków składających się z kombinacji kolorystycznych niebieskiego i srebrnego, jednego zarejestrowanego w 2005 r. i drugiego w 2011 r. w klasie 32 obejmującej napoje energetyczne. Pierwszy znak opisywał „stosunek w przybliżeniu 50%” między dwoma kolorami, podczas gdy drugi znak wskazywał, że „dwa kolory zostaną zastosowane w równych proporcjach i zestawione ze sobą”. W 2011 r. polska firma Optimum Mark złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o unieważnienie najnowszego znaku Red Bull ze względu na nieprecyzyjny opis układu kolorów. Następnie Optimum sprzeciwił się też wcześniejszemu znakowi Red Bull z 2005 r. EUIPO unieważnił oba znaki w październiku 2013 r., twierdząc, że były „niewystarczająco precyzyjne”. W 2017 r. Sąd I Instancji utrzymał w mocy orzeczenie, ale Red Bull odwołał się do TSUE.

W wyroku z 29 lipca 2019 r. TSUE stwierdził, że wskazanie stosunku koloru niebieskiego i srebrnego nie „stanowi systematycznego układu łączącego kolory w z góry określony i jednolity sposób”. Według TSUE ogólny opis obu znaków towarowych może prowadzić do licznych kombinacji w odniesieniu do zarejestrowanego układu dwóch kolorów. TSUE zgodził się z orzeczeniem Sądu I Instancji, że znaki, dopuszczające „mnogość reprodukcji, które nie są określone z góry ani jednolite”, są niezgodne z prawem UE dotyczącym znaków towarowych. Sąd nakazał Red Bull poniesienie kosztów w sprawie.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl