Odpowiedzialność tłumacza – na czym polega

Odpowiedzialność tłumacza – na czym polega

22 czerwca 2023 - Edyta Mućko
Udostępnij:

„Według niektórych nie ma bardziej skomplikowanego zadania niż tłumaczenie” (The Cambridge Encyclopedia of Language)

Przekazywanie myśli zawartych w tekście przygotowanym w jednym języku za pomocą sformułowań i konstrukcji stosowanych w drugim języku jest wyjątkowo wymagającym zadaniem. Dlatego praca tłumacza wiąże się z dużą odpowiedzialnością w wielu obszarach. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Odpowiedzialność wobec klienta i pracodawcy — zapewnienie tłumaczenia najwyższej jakości

Zarówno klient, jak i pracodawca mają prawo oczekiwać jak najlepszego produktu końcowego, czyli tłumaczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku tłumaczenia opisów wynalazków, ponieważ stanowi ono element procedury prawnej mającej na celu uzyskanie ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek pomyłki w tłumaczeniu mogą skutkować sporami sądowymi i w rezultacie dużo kosztować właściciela patentu. Dlatego w kancelarii JWP dokładamy wszelkich starań, aby ich unikać. W tym celu opracowano wieloetapową procedurę tłumaczeniową, która umożliwia nam należyte wywiązanie się z obowiązków. Obejmuje ona:

  • dobre zrozumienie tekstu, zapoznanie się z terminologią z danej dziedziny;
  • często dogłębne wyszukiwanie informacji, które mogłyby pomóc w przetłumaczeniu nowych, nietłumaczonych jeszcze na język polski określeń i terminów;
  • przygotowanie tekstu tłumaczenia, korzystając z dostępnych narzędzi wspomagających i pamięci tłumaczeniowych;
  • sprawdzenie tłumaczenia pod kątem błędów merytorycznych i zadbanie o zawarcie całej treści tekstu oryginału w tłumaczeniu, wprowadzenie odpowiednich poprawek;
  • sprawdzenie tłumaczenia pod kątem poprawności językowej, wprowadzenie odpowiednich poprawek;
  • po weryfikacji przeprowadzonej przez specjalistę z danej dziedziny wprowadzenie korekt, zadbanie o spójność tekstu.

Tłumaczenia tekstów technicznych dotyczą drogich i skomplikowanych urządzeń, których awaria wynikająca z błędnego przekładu mogłaby spowodować nie tylko straty materialne, ale czasem nawet groźny wypadek. W przypadku tłumaczenia tekstów z zakresu medycyny i farmacji ma to szczególne znaczenie. Teksty te często opisują procesy technologiczne, w których najmniejszy błąd może mieć ogromne skutki. W takich sytuacjach konsultacja ze specjalistą w danej dziedzinie jest koniecznością. Nie świadczy ona o braku kompetencji tłumacza, ale raczej o jego profesjonalnej odpowiedzialności. W kancelarii JWP mamy dostęp do specjalistów z różnych dziedzin i często korzystamy z możliwości konsultacji z nimi. Są to osoby, które mają wykształcenie kierunkowe i bardzo dobrze znają swoją branżę. Dzięki temu możemy zapewnić tłumaczenia najwyższej jakości.

Odpowiedzialność wobec klienta i pracodawcy — dochowanie poufności

Treść opisów patentowych stanowi własność intelektualną ich twórców, w związku z czym nie może być ujawniona przed ich publikacją. Twórca ujawnia swój wynalazek naszej kancelarii, ufając, że zostanie on zachowany w tajemnicy. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności zawodowej i prawnej, która ciąży na nas w tej kwestii, dlatego w czasie pracy dbamy o to, by wszelkie poufne informacje były u nas bezpieczne.

Odpowiedzialność wobec pracodawcy i członków zespołu — dotrzymanie terminów oraz dobra współpraca

Termin oddania tłumaczenia jest określany przy uwzględnieniu odpowiedniej ilości czasu na wszystkie etapy procesu tłumaczeniowego. Jeśli termin zostaje przekroczony, kolejna osoba będzie miała mniej czasu na wykonanie swojego zadania, dlatego dochowujemy szczególnej staranności, aby go dotrzymać. Jednak życie jest życiem i czasem zdarzają się zlecenia, które wymagają więcej czasu, niż było pierwotnie założone. Świadomość odpowiedzialności wobec współpracowników sprawia, że odpowiednio wcześniej informujemy koordynatora projektu i inne osoby zaangażowane w zlecenie o tym, że nie uda nam się przygotować tłumaczenia w wyznaczonym czasie. Sprawny przepływ informacji pozwala nam minimalizować opóźnienia i związane z nimi problemy, a także dowodzi, że poważnie podchodzimy do swoich obowiązków.

Tłumaczenia tekstów technicznych to wymagające zadanie wiążące się z odpowiedzialnością na wielu etapach pracy oraz w wielu obszarach. W kancelarii JWP zapewniamy klientom tłumaczenia najwyższej jakości z realizacją w możliwie najkrótszym czasie. Nie szczędzimy wysiłków i wielokrotnie naradzamy się w zespole co do najlepszego tłumaczenia danych wyrażeń, jak również chętnie i często korzystamy z konsultacji ze specjalistami ds. własności intelektualnej i rzecznikami patentowymi, ustalamy spójne zasady postępowania i konsekwentnie je stosujemy. Najwyższym szacunkiem darzymy czas klienta oraz współpracowników, dlatego terminowo wywiązujemy się ze swoich obowiązków. Zdajemy sobie sprawę, że jakość naszej pracy to nasza wizytówka oraz gwarancja najlepszych rekomendacji.

Usługi tłumaczy JWP >>

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl