Aktualności
Life Science Open Space 2018 już za nami!
Na tegorocznej edycji Life Science Open Space 2018, której partnerem była Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, przedstawiono 100 prezentacji dotyczących 5. różnych kategorii współpracy. W spotkaniu wzięło udział 400 osób. Jednym z prelegentów był Piotr Godlewski, krajowy i europejski rzecznik patentowy oraz wspólnik w kancelarii JWP.

11 października odbyła się kolejna edycja Life Science Open Space. Celem tego wydarzenia jest promocja współpracy w zakresie innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia. Formuła LSOS umożliwia wszystkim uczestnikom czynny udział i zaangażowanie poprzez indywidualne spotkania z innymi uczestnikami oraz zaprezentowanie siebie i swojej oferty w trwających równolegle sesjach tematycznych.

Co roku na LSOS promowana jest praktyczna współpraca pomiędzy innowatorami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz użytkownikami nowych rozwiązań i technologii. Organizatorzy proponują 5 różnych kategorii współpracy: Open Innovation, Demo/Premiera, Kariera, Wyzwanie oraz StartUp.

Wzorem lat ubiegłych przyznano nagrody w 3 kategoriach:

  • Za Najlepszą, Najbardziej Przekonywującą Prezentację uznano wystąpienie Tomasza Wilanowskiego z Instytutu Biologii Eksperymentalnej im. Nęckiego w Warszawie pt. „Test genetyczny wykrywający zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry”. Nagroda ta została przyznana przez uczestników wydarzenia.
  • Nagrodę za Najlepszy Przykład Praktycznego Podejścia do Koncepcji Open Innovation otrzymał Vladyslav Hubar z Boost Biotech Poland za prezentację pt. „BioHack – hackathon bioinformatyczny”. Nagroda ta została przyznana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.
  • Nagroda specjalna dla najlepszego Start-upu, ufundowana przez firmę Life Science Business Consulting, została przyznana podwójnie: dla firmy NanoThea S.A., zajmującej się nanocząstkami do celowanej brachyterapii nowotworu prostaty, oraz firmy MedApp S.A., twórców projektu CarnaLife® – deep neural networks in holographic images in Mixed Reality for Interventional Cardiology & Electrophysiology and telemedicine.

Podczas wieczornej sesji inspiracji dostarczyły historie ludzi, którzy odnieśli sukces lub wytrwale do niego dążą, stając się przykładem dla innych. Atmosferę spotkania dopełniły swingowa oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu Tadeusza Leśniaka i TRIOGENIC-FORTET oraz dynamiczny pokaz Swinga mistrzowskiej pary – Agnieszki i Grzegorza Cherubińskich.

Abstrakty, prezentacje i inne dokumenty z imprezy są dostępne na portalu www.lifescienceopenspace.pl, na stronie Klastra www.lifescience.pl oraz na profilu Klastra na FB https://www.facebook.com/lifescience.krakow/.