Aktualności
JWP z wykładem podczas wystawy „Zieleń to życie”

„Odetchnij zielenią” – to hasło międzynarodowej wystawy „Zieleń to życie”, która już po raz 25-ty odbyła się w Warszawie w dniach 31.08-02.09.2017 r. Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi, partnera tego wydarzenia, reprezentowali radca prawny Tomasz Gawliczek i rzecznik patentowy Mirosława Ważyńska.

W czasie trzech dni trwania wystawy, obok pokazów florystycznych oraz licznych konkursów, przewidziano także konferencje i seminaria poruszające szereg istotnych dla zwiedzających zagadnień.

Podczas seminarium „Wiedza dla producentów” reprezentujący kancelarię JWP mecenas Tomasz Gawliczek poprowadził wykład pt. „Ochrona prawna nazw odmian roślin”. W jego trakcie zostały omówione prawne środki ochrony nazw handlowych odmian roślin pod kątem przepisów regulujących wyłączne prawo hodowcy do odmiany, przepisów prawa znaków towarowych oraz przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie korzyści – z punktu widzenia ochrony nazwy odmiany – płyną z uzyskania jej rejestracji w COBORU i CPVO, jaki jest zakres ochrony takiej nazwy z perspektywy jej rejestracji jako znaku towarowego, a także jakie trudności w praktyce obrotu gospodarczego rodzi ochrona nazw odmian jako oznaczeń odróżniających. Osoby uczestniczące w seminarium otrzymały przygotowany z tej okazji materiał edukacyjny, który jest obecnie dostępny do pobrania na stronie naszej kancelarii w zakładce: „Usługi – Ochrona odmian roślin”.

„Zieleń to życie” to hasło międzynarodowej wystawy szkółkarskiej drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych, której pierwsza edycja odbyła się już w 1993 roku. Od tego czasu zyskała miano największego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej skupiającego zarówno polskich jak i zagranicznych producentów, architektów krajobrazów, szkółkarzy oraz inne zainteresowane tą tematyką podmioty. W tegorocznej jubileuszowej wystawie wzięło udział ponad 300 wystawców z Polski i kilkunastu krajów Europy, Ameryki Południowej i Afryki. Tylko w ostatnich latach wystawę odwiedzało corocznie blisko 16 tysięcy zwiedzających, z czego przeszło 6 tysięcy stanowili profesjonaliści. Jej organizatorami są Związek Szkółkarzy Polskich oraz Agencja Promocji Zieleni.

Więcej informacji o wystawie oraz odbywających się w jej trakcie konferencjach i wykładach znajduje się na oficjalnej stronie internetowej: www.zielentozycie.pl