Jak Brexit wpłynie na ochronę własności intelektualnej?

Jak Brexit wpłynie na ochronę własności intelektualnej?

25 lipca 2016
Udostępnij:

Emocje związane z Brexitem już trochę opadły, a realna perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oddaliła się na razie w nieokreśloną przyszłość.

Pytania o sytuację po Brexicie pozostają jednak aktualne. Dla przedsiębiorców działających na rynkach unijnych istotne jest, jak będzie wyglądała ochrona własności intelektualnej po ewentualnej rezygnacji Wielkiej Brytanii z członkostwa w UE.

Przede wszystkim nic nie zmieni się dopóki brytyjskie władze nie skorzystają z procedury przewidzianej w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Do tego momentu znaki towarowe Unii Europejskiej i wspólnotowe wzory przemysłowe pozostaną w mocy na terenie Wielkiej Brytanii.

Patenty

Patenty europejskie przyznawane są na podstawie Konwencji o udzielaniu Patentów Europejskich, która jest umową międzynarodową. Jeśli Wielka Brytania nie odstąpi od tej umowy, to procedura przyznawania patentów w trybie europejskim a także ich walidacji nie ulegnie zmianie.

Specjalne rozwiązania przejściowe będą potrzebne w przypadku dodatkowych świadectw ochronnych (SPC), których przyznawanie jest obecnie regulowane przez unijne rozporządzenie.

Znaki towarowe i wzory przemysłowe

Znaki towarowe Unii Europejskiej i Wspólnotowe wzory przemysłowe są chronione we wszystkich 28 państwach UE. Po wyjściu Wielkiej Brytanii prawdopodobnie konieczne byłoby ustanowienie okresu przejściowego zapewniającego oznaczeniom i wzorom odpowiednią ochronę. Natomiast zgłoszenia dokonywane po Brexicie nie obejmą terytorium Wielkiej Brytanii. Konieczne będzie osobne zgłoszenie, co zapewne wygeneruje dla przedsiębiorców wyższe koszty ochrony własności intelektualnej.

Patent jednolity

Brexit miałby z pewnością wpływ na przygotowywany obecnie system jednolitej ochrony patentowej. Przypomnijmy, że do uruchomienia systemu konieczne jest ratyfikowanie Umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez 13 państw UE w tym Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. Francja już ratyfikowała umowę a odpowiednie procedury w Niemczech i Wielkiej Brytanii miały się zakończyć w tym roku.

W razie wyjścia Królestwa z Unii potrzebna będzie ratyfikacja umowy o JSP przez następny w kolejności co do wielkości kraj UE, czyli Włochy. Ponadto w Londynie miała się też mieścić siedziba jednej z głównych jednostek Jednolitego Sądu Patentowego (wyspecjalizowana w sprawach farmaceutyczno-biotechnologicznych). Prawdopodobnie państwa członkowskie zawnioskują o przeniesienie siedziby sądu do innego miasta na terenie UE. Oczywiście w przyszłości patenty przyznawane w systemie jednolitej ochrony nie obowiązywałyby na terenie Wielkiej Brytanii. Skutkiem wymienionych zmian byłoby oczywiście również opóźnienie wdrożenia w UE systemu jednolitej ochrony patentowej, które planowane było na 2017 r.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl