JWP Rzecznicy Patentowi zaprasza na bezpłatne konsultacje on-line

22 czerwca 2020
Udostępnij:

Własność intelektualna jest jednym z cenniejszych zasobów każdej firmy. Właściwie zarządzana i chroniona stanowi ważny instrument rozwoju biznesu zarówno w czasach lepszej jak i gorszej koniunktury. Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów czy know-how jest kluczowa w działalności biznesowej również dzisiaj, kiedy przedsiębiorstwa przechodzą nierzadko trudne momenty w związku z epidemią i jej konsekwencjami gospodarczymi.

Chcemy wspierać polskich przedsiębiorców w tych niełatwych warunkach, dlatego stworzyliśmy możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji on-line z rzecznikiem patentowym. W trakcie 30-minutowego spotkania można zasięgnąć wstępnej porady w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej, m.in. odnośnie rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ochrony wynalazków, praw autorskich, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa czy zarządzania portfolio praw wyłącznych.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz formularz rejestracyjny dostępne: TUTAJ

 

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl