CSR w polskich przedsiębiorstwach – spotkanie w Ministerstwie Gospodarki

19 sierpnia 2015
Udostępnij:

Informacja jako podstawa efektywnego działania oraz omówienie projektów dotyczących wdrożenia w firmie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu to tematy II spotkania Grupy Roboczej CSR dla MŚP w ramach inicjatywy „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. W obradach w Ministerstwie Gospodarki uczestniczyła kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.

W trakcie rozmów przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówili postępy w realizacji dwóch projektów z zakresu wsparcia finansowego na wykorzystanie CSR w przedsiębiorstwie. Podczas prezentacji pierwszego z programów wymieniono kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi, będącą beneficjentem projektu, jako przykład dobrych praktyk (dzięki wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy m.in. uzyskano certyfikat Zielone Biuro, wdrożono działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozbudowano aktywności edukacyjne – więcej informacji na ten temat znajduję się w tekście „JWP Społecznie Odpowiedzialni czyli CSR w kancelarii prawnej” ).

W ramach spotkania dyskutowano również na temat założeń do stworzenia instrumentu integrującego wiedzę o CSR dla MŚP.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także reprezentanci biznesu, organizacji społecznych i instytucji naukowych.

Celem prac Grupy Roboczej zajmującej się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu dla MŚP jest zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kluczowymi zadaniami Grupy na 2015 r. jest m.in. stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze CSR, prezentacja możliwości finansowania działań CSR w sektorze MŚP oraz wymiana dobrych praktyk.

Fotorelacja z wydarzenia oraz więcej informacji na temat projektu „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050” znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl