JWP Społecznie Odpowiedzialni czyli CSR w kancelarii prawnej

15 marca 2015
Udostępnij:

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zakończyła wdrażanie projektu JWP Społecznie Odpowiedzialni, realizowanego przy wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki projektowi Kancelaria, między innymi, dostosowała swoje działania do normy ISO 26000, uzyskała certyfikat Zielone Biuro i rozbudowała aktywności edukacyjne.

Dzięki dotacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi przygotowała strategię CSR porządkującą i rozwijającą dotychczasowe działania skierowane do pracowników, klientów, społeczeństwa a także pro-ekologiczne.

W ramach projektu dla pracowników powstał system ocen okresowych pozwalających w przejrzysty sposób zarządzać rozwojem kadr oraz system szkoleń pracowniczych dotyczących zarówno wiedzy zawodowej jak i umiejętności miękkich. Szczególną wagę przyłożono do wypracowania narzędzi ułatwiających młodym rodzicom powrót do pracy i budowanie harmonii między życiem zawodowym i osobistym (zespół kancelarii w 2/3 składa się z osób poniżej 35 roku życia). Rozbudowane zostały narzędzia komunikacji wewnętrznej, czyli biuletyn i forum internetowe, poprawiające przepływ informacji w szybko powiększającym się zespole.

W działaniach skierowanych do klientów i otoczenia przeważał wątek edukacyjny. Dzięki istniejącej przy Kancelarii Fundacji JWP Pomysł-Patent-Zysk pracownicy mogli pro-bono dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą podczas szkoleń i warsztatów oraz sesji bezpłatnych porad on-line realizowanych za pomocą czatu na stronie www.jwp.pl. W 2014 r. w organizowanych przez Fundację i Kancelarię szkoleniach wzięło udział ponad 1000 osób, zaś profil edukacyjny Fundacji JWP na Facebooku ma blisko 1300 fanów.

Wymiana części sprzętu komputerowego na bardziej energooszczędny oraz automatyzacja systemu oświetlenia umożliwiła podniesienie dbałości o ochronę środowiska na wyższy poziom. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska na podstawie przeprowadzonego audytu przyznała Kancelarii JWP certyfikat Zielone Biuro.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi to jedna największych polskich kancelarii rzecznikowskich, świadcząca usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Kancelaria wyróżnia się zarówno wysokim poziomem usług jak i sprawnym systemem zarządzania. Charakterystyczną cechą kancelarii jest głębokie zaangażowanie w działania edukacyjne, polegające na dzieleniu się wiedzą o własności intelektualnej i przemysłowej. Przedsięwzięcia podjęte dzięki projektowi JWP Społecznie Odpowiedzialni pozwoliły uporządkować działania CSR Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi i nadać im odpowiedni kierunek na przyszłość.

Budżet projektu JWP Społecznie Odpowiedzialni zamknął się w kwocie 92730,59 zł, w tym 70% stanowiły środki pozyskane ze Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy. Pierwszy Raport CSR Kancelarii JWP zostanie opublikowany w marcu 2015 r.

Więcej informacji:

Karolina Tołwińska

Tel. 22 436 05 07

E: karolina.tolwinska@jwp.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl