Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł?

Patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawo z rejestracji topografii układów scalonych są aktywami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej. Posiadanie dóbr intelektualnych chronionych prawami własności przemysłowej w majątku przedsiębiorstwa:

  • daje wyłączność zarobkowego i zawodowego korzystania z przedmiotów własności przemysłowej, tym samym wyklucza możliwość swobodnego korzystania z nich przez konkurencję;
  • zwiększa dochody przedsiębiorstwa:

‣ poprzez udzielanie licencji na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej (udzielenie licencji następuje na uzgodnionych przez strony warunkach) lub

‣ poprzez sprzedaż przedmiotu własności przemysłowej,

  • wzmacnia pozycję i przewagę konkurencyjną na rynku – wspiera kreowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa,
  • wzmacnia renomę przedsiębiorstwa,
  • podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa,
  • stwarza możliwość budowania ponadregionalnej współpracy poprzez tworzenie międzynarodowych konsorcjów.