Wykorzystanie druku 3D w ratowaniu rafy koralowej

Rafy koralowe stanowią jedne z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu ekosystemy, są tym samym doskonałym obiektem do obserwacji zmian zachodzących na naszej planecie. Naukowcy intensywnie pracują nad ich ochroną i…

25 maja 2022

To zoom or not to zoom?

‘Expect the unexpected’ to maksyma przekazywana rzecznikom przed rozprawami w EPO przez tych, co mają doświadczenie w tej materii. Jest jedna szansa, bo rozprawa trwa do skutku i nie ma…

08 kwietnia 2022 - Mirosława Ważyńska