Elżbieta Dubielis

specjalista ds. własności przemysłowej

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Elżbieta Dubielis zajmuje się wspieraniem prac związanych z prowadzeniem spraw znaków towarowych i wzorów przemysłowych w systemie krajowym (UPRP), unijnym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO), w tym m.in. przygotowywaniem pism formalnych i innej dokumentacji zgłoszeniowej. Do jej zadań należy również realizowanie tłumaczeń, prowadzenie korespondencji z klientami oraz utrzymywanie kontaktów z lokalnymi rzecznikami patentowymi w innych krajach.

Edukacja
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl