Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Elżbieta Dubielis

Pokaż adres e-mail
asystent rzecznika patentowego
  • Foto formal
  • Foto unformal

Elżbieta Dubielis pełni funkcję asystenta rzecznika patentowego w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Do jej obowiązków należy m.in. przygotowywanie pism formalnych i innej dokumentacji zgłoszeniowej do UP RP, EUIPO i WIPO, a ponadto dokonywanie tłumaczeń.

 

  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

  • angielski

Udostępnij