Agnieszka Staniszewska

Rzecznik Patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Agnieszka Staniszewska jest rzecznikiem patentowym i pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Specjalizuje się w mechanice, badaniach patentowych, opiniach prawnych i umowach prawnych w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej. W JWP zajmuje się m.in. badaniami patentowymi z zakresu mechaniki i przygotowywaniem opisów patentowych, w szczególności dla uczelni wyższych.


Doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek Sądu Dyscyplinarnego w samorządzie zawodowym, rzecznik patentowy w krakowskich kancelariach patentowych, a następnie jako kierownik Działu Współpracy z Gospodarką Centrum Transferu Technologii AGH oraz rzecznik patentowy Działu Własności Intelektualnej CTT AGH  w obszarze mechaniki oraz inżynierii biomedycznej.

Edukacja
  • Szkoła Praw Własności Intelektualnej Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie, Prawo autorskie, studia podyplomowe
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, dziennikarstwo, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl