Agnieszka Staniszewska

Agnieszka Staniszewska

rzecznik patentowy, europejski rzecznik ds. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Agnieszka Staniszewska specjalizuje się w mechanice, badaniach patentowych, opiniach prawnych i umowach prawnych w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej.  W JWP zajmuje się głównie badaniami patentowymi z zakresu mechaniki i przygotowywaniem opisów patentowych w szczególności dla uczelni wyższych.

Doświadczenie zawodowe zaczynała zdobywać, jako członek Sądu Dyscyplinarnego w samorządzie zawodowym, rzecznik patentowy w kancelariach patentowych, a następnie w roli kierownika Działu Współpracy z Gospodarką Centrum Transferu Technologii AGH, od 2010 – jako rzecznik patentowy Działu Własności Intelektualnej CTT AGH,  – wynalazki z zakresu mechaniki, inżynierii biomedycznej.

Edukacja
  • 2000 r.  – ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Adm., kierunek Prawo, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
  • 2002 r. ukończenie studiów podyplomowych – dziennikarstwo, w tym pr. autorskie i pr. prasowe  Wydział Filologiczno – Historyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, (obecnie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
  • 2005 r.– ukończenie aplikacji rzecznikowskiej, w tym studiów podyplomowych z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
  • 2018 r.-  Szkoła Praw Własności Intelektualnej Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl