Znaki towarowe i wzory przemysłowe po Brexicie

Udostępnij:

Wielka Brytania zakończy okres przejściowy związany z opuszczeniem Unii Europejskiej 1 stycznia 2021 r. Właściciele unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych powinni pomyśleć o zapewnieniu ciągłości ochrony swoim praw na terenie Wysp Brytyjskich. Brak odpowiednich działań uprawnionego może w praktyce oznaczać utratę praw wyłącznych  na tym obszarze.

Prawa ochronne udzielone do 31.12.2020 r.

Chcemy Państwa zapewnić, że stale czuwamy nad unijnymi znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi wszystkich naszych Klientów, zarówno w zakresie już udzielonych praw, jak i spraw będących w toku.

Unijne znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe zarejestrowane do dnia 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), od 1 stycznia 2021 r. będą nadal chronione w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO) automatycznie utworzy ich kopię obejmującą wszystkie dane z bazy EUIPO. W miejsce jednego prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego powstaną dwa – unijne i krajowe, brytyjskie. W odniesieniu do tych znaków i wzorów powstanie zatem obowiązek odnawiania ochrony nie tylko na terytorium UE, ale również odrębnie w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie nowe unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe zgłoszone po 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały już tylko w 27 krajach członkowskich, z wyłączeniem terytorium wysp brytyjskich.

Nowe zgłoszenia i postępowania w toku

W przypadku znaków towarowych i wzorów zgłoszonych do EUIPO, które nie uzyskają ochrony do końca 2020 r., zgłaszający są zobligowani do złożenia w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO) odpowiednich wniosków w terminie najpóźniej 9 miesięcy od dnia zakończenia okresu przejściowego (tzn. do 30.09.2021 r.). Postępowania będą prowadzone równolegle przed EUIPO i UKIPO. Wszystkie opisane zmiany wiążą się z koniecznością wnoszenia opłat urzędowych za utrzymanie ochrony do dwóch urzędów – EUIPO i UKIPO.

Zespół kancelarii JWP od początku przyszłego roku będzie regularnie kontaktować się z naszymi Klientami, by ustalić strategię postępowania w kwestii zgłoszeń i kosztów uzyskania praw wyłącznych w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do spraw będących w toku po 31.12.2020 r.

Oferta specjalna

W związku z Brexitem przygotowaliśmy we współpracy z naszymi brytyjskimi partnerami preferencyjną ofertę dotyczącą ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Wielkiej Brytanii. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług bardzo prosimy o kontakt z rzecznikami patentowymi JWP, którzy pracują z Państwem na co dzień lub pod adresem info@jwp.pl.

Magdalena Maksimowska

rzecznik patentowy | szef działu znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Znaki towarowe

Badania znaków towarowych

Odnowienia i zmiany

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Domeny internetowe

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl