(Bez)cenna innowacja, czyli praktycy o (do)finansowaniu własności intelektualnej i inwestycji

 

Serdecznie zapraszamy do udziału  w spotkaniu stacjonarnym, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o klientach kancelarii JWP oraz ZAGA FUNDUSZE EUROPEJSKIE.

Przy porannej kawie eksperci ds. własności intelektualnej i funduszy europejskich będą  rozmawiać o praktycznych aspektach ochrony i zarządzania własnością intelektualną w Polsce i za granicą oraz pozyskiwaniu finansowania na innowacje oraz badania i rozwój.

Chcemy, aby nasze spotkanie było dla Państwa inspirujące, pogłębiało wiedzę oraz było możliwością do uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Spotkanie 15.06.2023 będzie miało charakter rozmowy ekspertów. Pozwoli nam to na swobodną dyskusję i możliwość zadawania pytań podczas wydarzenia.

 

15 czerwca 2023 g. 9.30-11.30

Temat: (Bez)cenna innowacja, czyli praktycy o (do)finansowaniu własności intelektualnej i inwestycji

 

Program

9.30-10.00  – poranne rozmowy przy kawie

10.00-11.00

 • identyfikacja innowacji oraz korzyści z prowadzenia prac B+R
 • instrumenty finansowania projektów badawczo rozwojowych
 • wdrożenie i komercjalizacja wyników prac B+R
 • internacjonalizacja innowacyjnej technologii – strategia rozszerzenia terytorialnego ochrony patentowej
 • rozliczenia prac badawczo rozwojowych prowadzonych w ramach dofinansowania – spełnienie kluczowych wskaźników
 • podsumowanie, dyskusja

11.00-11.30 – networking

 

Wydarzenie stacjonarne w sali konferencyjnej w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, V piętro, ul., Żelazna 28/30 w Warszawie

Prelegenci

Konrad Ptasiński

rzecznik patentowy

Konrad Ptasiński specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych z dziedziny elektroniki, fotoniki oraz mechaniki. Zakres jego kompetencji obejmuje prowadzenie badań patentowych, w tym badań zdolności patentowej i czystości patentowej, przygotowywanie opisów zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, jak również weryfikacje tłumaczeń opisów patentowych walidacji patentów europejskich.
Konrad ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych przed UPRP i EPO, zwłaszcza w zakresie merytorycznej dyskusji z ekspertami urzędów patentowych.

Ziemowit Grygierczyk

Partner Zarządzający ZAGA Fundusze Europejskie

Doświadczenie: - opracowanie, rozliczenie i monitorowanie w okresie ewaluacji kilkuset projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych realizowanych ze współudziałem środków pomocowych UE w ramach PHARE, PROW, RPO, EFRR, EFS, POIG, POIR, FEO i FENG, - rozliczanie projektów B+R i wdrożeniowych w ramach POIR i RPO.
Od 2004 r. (nadal) współzałożyciel firmy ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl), zajmującej się świadczeniem usług doradczych w zakresie środków finansowych z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych UE, firmy lokowanej w rankingach FORBES i Fundusze Europejskie jako lidera w regionie. Od 2020 r. (nadal) nauczyciel akademicki (Uniwersytet SWPS) na kierunku Psychologia Biznesu z zakresu "Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy" Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Opolski) oraz socjologiczne (Uniwersytet Jagielloński) 2001 r.-2003 r. Bank BGŻ - analityk bankowy w dziale ryzyka kredytowego MŚP oraz dużych firm, 2003 – 2005 r. kontrakt B2B jako dyrektor finansowy w dużym przedsiębiorstwie zajmującym się handlem międzynarodowym,

Grzegorz Stolarczyk

Partner Zarządzający ZAGA Fundusze Europejskie

Kieruje bardzo dobrze zorganizowaną grupą osób, które profesjonalnie i z zaangażowaniem wykonują swoją pracę. Są to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, przede wszystkim w zakresie finansów, dotacji unijnych i funduszy europejskich, zamówień publicznych oraz audytów. ZAGA Fundusze Europejskie wspiera klientów w obszarze B+R, innowacji oraz transferu i wdrażania nowych technologii, zapewniając wsparcie biznesowe i pozyskując finansowanie ze środków publicznych oraz innych źródeł.
Potwierdzeniem wysokiej skuteczności i profesjonalizmu świadczonych usług, oprócz zwiększającego się dynamicznie grona klientów, są m.in. rankingi magazynów „Forbes” i „Fundusze Europejskie”, w których ZAGA od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje. Od 2017 roku ZAGA Fundusze Europejskie należy również do Business Centre Club. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w latach 2001-2009 zatrudniony był na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonometrii i Badań Ilościowych. Od 2004 r. (nadal) współwłaściciel firmy konsultingowej ZAGA Fundusze Europejskie, która jest do dzisiaj w czołówce firm z branży doradztwa unijnego w Polsce. W tym czasie przygotował, nadzorował i koordynował kilkaset projektów inwestycyjnych i badawczo – rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa z całej Polski. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menadżerską i biznesową, nabył umiejętności w zakresie zarządzania projektami, ich realizacji, w tym wdrażaniu innowacji i pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Wydarzenie stacjonarne, aby wziąć udział zgłoś się przy pomocy formularza.

 

 

Formularz rejestracyjny


  Imię *


  Nazwisko *


  E-mail *


  Firma

   


  * Pola wymagane

   

   

  Polityka prywatności

  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl