Bądźcie z nami 7 i 8 grudnia 2021 na wydarzeniach towarzyszących organizowanych w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021

Już w grudniu Polska będzie gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021, który odbędzie się w Katowicach. W trakcie jego trwania odbędą się wydarzenia towarzyszące przygotowane przez Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi wraz z Partnerami, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy.

W ciągu dwóch dni będziecie Państwo mogli uczestniczyć w panelach eksperckich oraz warsztatach poświęconych tematyce ochrony własności intelektualnej. Spotkają się z Państwem rzecznicy patentowi, radcowie prawni, specjaliści ds. własności intelektualnej, a także przedstawiciele największych platform cyfrowych, reprezentanci przedsiębiorców i wynalazców, jak i świata nauki.

Wybitni eksperci skupią się w szczególności na problematyce z obszaru własności intelektualnej w e-commerce oraz ochrony wynalazków wspomaganych komputerowo.

Zarejestruj się już dziś i dowiedz się co zrobić, by skutecznie chronić własność intelektualną!

Będzie praktycznie i rzeczowo, zapraszamy!

 

Ważne!

Z uwagi na sytuację epidemiczną zdecydowaliśmy, że wydarzenia odbędą się jedynie w formule online!

Do wzięcia udziału w wydarzeniach niezbędna jest uprzednia bezpłatna rejestracja. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego należy dokonać wyboru i zgłosić swój udział w całości wydarzenia lub jego części.

Dzień I - 7 grudnia 2021

10:00 – 11:00 – WARSZTAT: „Software – jak skutecznie chronić, aby mieć monopol?”

Czy prawo autorskie jest właściwe dla ochrony prawnej software?

 • Definicja utworu a program komputerowy
 • Elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim
 • Elementy programu komputerowego niechronione prawem autorskim (zasady, idee, funkcje). Czy możliwa jest inna ochrona?
  Przykłady z orzecznictwa (mini case study)

Praktyczny zakres ochrony software w krajowym i unijnym prawie autorskim

 • Osobiste prawa autorskie do programu komputerowego
 • Majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego
 • Ograniczenia monopolu prawnoautorskiego (wyjątki ustawowe)

Czy można opatentować program komputerowy?

 • Stanowisko UPRP i EPO
 • Techniczny charaktery oprogramowania
 • Dalszy skutek techniczny wynalazku
 • Wynalazki wspomagane komputerowo – zakres ochronny
 • Przykłady praktyczne i orzecznictwo

 

Warsztat poprowadzą:

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy

Specjalizuje się w ochronie praw autorskich i praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte przed sądami krajowymi, EUIPO oraz Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu.
W kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odpowiada za prawne aspekty krajowych (COBORU) i wspólnotowych (CPVO) postępowań dotyczących praw wyłącznych do nowych odmian roślin. Tomasz prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji pt. Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym. Jest autorem publikacji naukowych i prasowych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte m.in. na wrocławskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

dr inż. Konrad Ptasiński

Rzecznik Patentowy

Konrad Ptasiński jest absolwentem studiów na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Na macierzystej uczelni uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki o specjalności: optoelektronika, nanotechnologia, inżynieria materiałów elektronicznych i fotonicznych. Następnie ukończył aplikację rzecznikowską i uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego, obecnie zaś jest w trakcie zdobywania uprawnień Europejskiego Rzecznika Patentowego (EQE).
Z sukcesem prowadził postępowania zgłoszeniowe wynalazków w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym RP oraz w procedurze międzynarodowej (WIPO). Wykształcenie techniczne w zakresie nowych technologii oraz zdobyte dotychczas doświadczenie w opracowywaniu i procedowaniu zgłoszeń patentowych z zakresu różnych dziedzin techniki pozwalają mu spojrzeć na kwestie ochrony projektów wynalazczych z wielu różnych perspektyw. Przygotowując zgłoszenia patentowe zawsze stara się precyzyjnie identyfikować istotę rozwiązania technicznego, co zwiększa szanse powodzenia postępowania zgłoszeniowego i jednocześnie prowadzi do uzyskania najszerszego zakresu ochrony konkretnego rozwiązania technicznego. W pracy zawodowej każdorazowo zorientowany jest w pierwszej kolejności na potrzeby biznesowe klientów, zwłaszcza w zakresie planowanych działań komercjalizacyjnych.

11:00 – 11:20 – PRZERWA KAWOWA

 

11:20 – 13:30 – PANEL EKSPERCKI:Software – jak skutecznie chronić, aby mieć monopol? Dyskusja z rzecznikami patentowymi (na kilka głosów) o strategii, szansach i ryzykach.

Realizacja projektów informatycznych wiąże się z potrzebą przygotowania i wdrożenia skutecznej strategii ochrony własności intelektualnej zarówno w przedsiębiorstwach jak i ośrodkach naukowych. Podczas panelu, podzielonego na dwie części, nasi Eksperci porozmawiają z przedstawicielami obydwu środowisk, prezentując najczęściej pojawiające się problemy, pułapki oraz możliwości, które pojawiają się w obszarze ochrony własności intelektualnej przy realizacji projektów informatycznych.

Rozmowa rzeczników patentowych z przedstawicielami polskich uczelni oraz biznesu oparta będzie na realnych case studies, co da możliwość praktycznego przedstawienia poruszanych zagadnień. W dyskusji szczególny nacisk nałożony będzie na możliwości uzyskania ochrony wyłącznej dla programów komputerowych, co zostanie osadzone w kontekście ochrony prawnoautorskiej oraz wynalazków wspomaganych komputerowo.  

W trakcie panelu poruszone zostaną między innymi następujące tematy:

 • W jaki sposób można chronić software?
 • Z jakimi problemami w zakresie ochrony wynalazków wspomaganych komputerowo zmagają się twórcy?
 • Jakie są najczęściej identyfikowane problemy z zakresu ochrony własności intelektualnej, z którymi borykają się przedsiębiorcy przy realizacji projektów ICT?
 • Czy i w jakim zakresie rozważana jest ochrona rozwiązania za pomocą know-how alternatywnie do ochrony patentowej?
 • Czy przy podejmowaniu decyzji odnośnie ścieżki ochrony danego przedmiotu (wynalazku, utworu) rozważany jest jego potencjał komercjalizacyjny?
 • Jak wygląda współpraca uczelni wyższych z przemysłem?

 

W dyskusji udział wezmą:

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy

Specjalizuje się w ochronie praw autorskich i praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte przed sądami krajowymi, EUIPO oraz Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu.
W kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odpowiada za prawne aspekty krajowych (COBORU) i wspólnotowych (CPVO) postępowań dotyczących praw wyłącznych do nowych odmian roślin. Tomasz prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji pt. Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym. Jest autorem publikacji naukowych i prasowych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte m.in. na wrocławskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Krzysztof Maternicki

Specjalista ds. Transferu Technologii, pracownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT, Politechnika Warszawska

Absolwent Fizyki Technicznej oraz studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej, absolwent Ivey Business School Western University w Kanadzie. W latach 2013 – 2016 pracownik licznych projektów badawczo – rozwojowych. W latach 2015 – 2019 związany z CTWIONS UJD w Częstochowie.
W latach 2020 - 2021 pracownik CPAiTT UMK w Toruniu. Współtwórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. Prezes Zarządu spółki typu spin-off Zero-rad sp. z o.o. Od 2018 roku wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Od 2019 roku Członek rady koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii - PACTT.

Jarosław Parzuchowski

Prezes Zarządu Fundacji Interizon (Koordynatora Klastra Interizon)

Prezes Zarządu Fundacji Interizon (Koordynatora Klastra Interizon), przewodniczący Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informatycznie”. Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

dr inż. Konrad Ptasiński

Rzecznik Patentowy

Konrad Ptasiński jest absolwentem studiów na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Na macierzystej uczelni uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki o specjalności: optoelektronika, nanotechnologia, inżynieria materiałów elektronicznych i fotonicznych. Następnie ukończył aplikację rzecznikowską i uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego, obecnie zaś jest w trakcie zdobywania uprawnień Europejskiego Rzecznika Patentowego (EQE).
Z sukcesem prowadził postępowania zgłoszeniowe wynalazków w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym RP oraz w procedurze międzynarodowej (WIPO). Wykształcenie techniczne w zakresie nowych technologii oraz zdobyte dotychczas doświadczenie w opracowywaniu i procedowaniu zgłoszeń patentowych z zakresu różnych dziedzin techniki pozwalają mu spojrzeć na kwestie ochrony projektów wynalazczych z wielu różnych perspektyw. Przygotowując zgłoszenia patentowe zawsze stara się precyzyjnie identyfikować istotę rozwiązania technicznego, co zwiększa szanse powodzenia postępowania zgłoszeniowego i jednocześnie prowadzi do uzyskania najszerszego zakresu ochrony konkretnego rozwiązania technicznego. W pracy zawodowej każdorazowo zorientowany jest w pierwszej kolejności na potrzeby biznesowe klientów, zwłaszcza w zakresie planowanych działań komercjalizacyjnych.

Tomasz Poczęsny

Specjalista ds. transferu technologii, kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT, Politechnika Warszawska

Absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w specjalizacji optoelektronika. Do roku 2012 uczestnik projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z przemysłem. Od 2013 zaangażowany w usprawnianie procesów transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej na Uczelni, jak również wspieraniu przedsiębiorczości naukowej – towarzyszył w powstaniu ponad 20 spółek typu spin-off. W pierwszej kolejności z ramienia spółki celowej Uczelni – Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a obecnie z ramienia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Od wielu lat współpracujący z rzecznikami patentowymi oraz naukowcami w celu wzmacniania roli własności intelektualnej w szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Łukasz Szczygielski

Koordynator Projektów Europejskich, Centrum R&D Wicomm, Politechnika Gdańska

Od wielu lat koordynuje realizację zadań w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych m.in. INSECTT, SCOTT, AFARCLOUD, BEYOND5, DEWI. Odbiorcami projektowanych w nich urządzeń i systemów są czołowe europejskie firmy takie jak Airbus oraz podmioty krajowe do których zaliczają się Port Gdańsk czy Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na wydziale Zarządzania i Ekonomii i autorem oraz współautorem publikacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy w IBM oraz Atenie posiada doskonałe zrozumienie potrzeb świata biznesu

13:30 – 13:40 – PRZERWA KAWOWA

13:40 – 14:10 – PANEL EKSPERCKI: Inteligentny asystent głosowy, czyli jak Twórcy podeszli do ochrony innowacyjnego rozwiązania.

Nowe technologie zmieniają świat.  Współczesne wynalazki pomagają nam w funkcjonowaniu nie tylko w biurze, ale i w codziennym prowadzeniu domu. Wszystko musi być „smart”. I taki jest najpopularniejszy na świecie głośnik!

Rozmowa rzecznika patentowego z twórcami domowego asystenta głosowego.

dr inż. Konrad Ptasiński

Rzecznik Patentowy

Konrad Ptasiński jest absolwentem studiów na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Na macierzystej uczelni uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki o specjalności: optoelektronika, nanotechnologia, inżynieria materiałów elektronicznych i fotonicznych. Następnie ukończył aplikację rzecznikowską i uzyskał uprawnienia rzecznika patentowego, obecnie zaś jest w trakcie zdobywania uprawnień Europejskiego Rzecznika Patentowego (EQE).
Z sukcesem prowadził postępowania zgłoszeniowe wynalazków w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym RP oraz w procedurze międzynarodowej (WIPO). Wykształcenie techniczne w zakresie nowych technologii oraz zdobyte dotychczas doświadczenie w opracowywaniu i procedowaniu zgłoszeń patentowych z zakresu różnych dziedzin techniki pozwalają mu spojrzeć na kwestie ochrony projektów wynalazczych z wielu różnych perspektyw. Przygotowując zgłoszenia patentowe zawsze stara się precyzyjnie identyfikować istotę rozwiązania technicznego, co zwiększa szanse powodzenia postępowania zgłoszeniowego i jednocześnie prowadzi do uzyskania najszerszego zakresu ochrony konkretnego rozwiązania technicznego. W pracy zawodowej każdorazowo zorientowany jest w pierwszej kolejności na potrzeby biznesowe klientów, zwłaszcza w zakresie planowanych działań komercjalizacyjnych.

Rafał Kukliński

Dyrektor Generalny, Centrum Rozwoju Technologii Amazon Alexa

Rafał Kukliński jest dyrektorem w Amazon, kierującym zespołem zajmującym się technologią syntezy mowy oraz szefem Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Polsce. Od 9 lat prowadzi w Amazon prace nad systemami syntezy mowy, które wykorzystywane są w wielu produktach i usługach Amazon, takich jak tablety Amazon Fire, czytniki Kindle, asystentka głosowa Amazon Alexa czy dostępna w ramach Amazon Web Services usługa syntezy mowy Amazon Polly. Zajmuje się zastosowaniem uczenia głębokiego i technik przetwarzania sygnału w modelowaniu prozodii w syntezie mowy i przetwarzaniu języka naturalnego.
Przed dołączeniem do Amazon zajmował liczne stanowiska techniczne i kierownicze w takich firmach jak General Electric czy Lufthansa, gdzie miał styczność z różnego rodzaju technologiami, od systemów planowania lotów, przez rozwiązania do kompresji wideo, po systemy analityczne.

 14:10 – ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA

Dzień II - 8 grudnia 2021

10:00 – 11:30 – PANEL EKSPERCKI: Rola i odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną na jednolitym rynku cyfrowym.”

W dobie rosnącego zapotrzebowania na transakcje i usługi on-line oraz prowadzonych w Unii Europejskiej reform dotyczących usług i rynków cyfrowych, kluczowe stają się przejrzyste, zrównoważone zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej w Internecie i odpowiedzialności z tytułu jej naruszenia.

Panel z udziałem ekspertów reprezentujących pośredników internetowych, praktyków i przedstawicieli nauki stanowić będzie doskonałą okazję do dyskusji czy i w jakim kierunku powinny podążać zmiany regulacyjne zasad odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną, tak aby odpowiadały interesom właścicieli praw własności intelektualnej, modelom biznesowym pośredników internetowych oraz potrzebom konsumentów.

W trakcie panelu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 • Czy platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej?
 • Jakie zmiany niosą ze sobą reformy rynku cyfrowego w UE dla platform internetowych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej?
 • Jakie „najlepsze praktyki” funkcjonują na rynku cyfrowym zgłaszania i zapobiegania naruszeniom?
 • Czy sądy mogą nakazać blokowanie dostępu do platform sprzedażowych w przypadku odnotowania naruszeń?

W dyskusji udział wezmą:

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą prawa Internetu, prawa własności intelektualnej i prawa patentowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Tongji w Szanghaju, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Jako visiting scholar prowadziła badania w Columbia University School of Law w Nowym Jorku (2003) oraz Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2017). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO; starszym ekspertem w projektach międzynarodowych oraz koordynatorem międzynarodowych studiów magisterskich Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Urząd Patentowy RP.
Jest autorką (współautorką) ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym monografii (Domain Name - legal issues, 2003); rozdziałów w książkach i artykułów poświęconych własności intelektualnej, nowym technologiom, zarządzaniu IP i transferowi technologii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rzeczników patentowych, sędziów i radców prawnych.

Dorota Rzążewska

Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy, Radca Prawny, Mediator  i Arbiter 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz pełnomocnika w postępowaniach mediacyjnych przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Jest mediatorem w sprawach własności intelektualnej wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, arbitrem orzekającym w sprawach domen internetowych .pl przy PIIT oraz domen internetowych .eu CAC w Pradze (Republika Czeska).
Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami celnymi, a także w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w Alicante. Zajmuje się doradztwem strategicznym, zarządzaniem prawami własności intelektualnej, sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz w sprawach dotyczących domen internetowych.

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy

Specjalizuje się w ochronie praw autorskich i praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte przed sądami krajowymi, EUIPO oraz Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu.
W kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odpowiada za prawne aspekty krajowych (COBORU) i wspólnotowych (CPVO) postępowań dotyczących praw wyłącznych do nowych odmian roślin. Tomasz prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji pt. Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym. Jest autorem publikacji naukowych i prasowych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte m.in. na wrocławskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Joanna Gęga

Kierownik Zespołu Własności Intelektualnej w Dziale Zaufanie i Bezpieczeństwo, Allegro.pl

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz regulacjach dotyczących odpowiedzialności podmiotów pośredniczących. Na co dzień zarządza zespołem, którego osią jest Program Współpraca w Ochronie Praw, wspierający egzekwowanie praw wyłącznych podmiotów zgłaszających naruszenia oraz działania związane z zarządzaniem portfolio znaków spółki. Członkini Grupy Ekspertów przy EUIPO Observatory. Ukończyła podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę̨ Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez University of Cambridge (British Law Centre).

Cezary Sowiński

Amazon

Jest ekspertem w dziedzinie prawno-podatkowych aspektów handlu towarami i zagadnień pokrewnych, z powodzeniem łącząc solidne podstawy akademickie z szeroką wiedzą praktyczną i doświadczeniem w zakresie podatku VAT, akcyzy, ceł, trade compliance i trade facilitation w różnych zastosowaniach biznesowych na całym świecie. Obecnie pracuje w Amazon, zagłębiając się w szerszy świat Public Policy w Polsce, zajmując się zmianami regulacyjnymi, zwłaszcza w obszarze prawa celnego i podatkowego, bezpieczeństwa produktów, prawa konsumenckiego i prawa konkurencji.
Przed Amazonem zajmował stanowisko Senior Director Customs and Regulatory Affairs Europe w DHL Express, a także stanowisko managerskie w Zespole Podatków Pośrednich PricewaterhouseCoopers Polska i polskim Ministerstwie Gospodarki. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie i University of Southern Denmark (oba tytuły magisterskie), a następnie uzyskał tytuł doktorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym.

11:30 – 11:50 – PRZERWA KAWOWA

 

11:50 – 13:20 – WARSZTAT: „7 kroków w efektywnej ochronie marki i produktu w Internecie – praktyczne aspekty.”

 • Jak rozpocząć przygotowania do prowadzenia e-biznesu? Od czego zacząć jak już mamy pomysł?
 • Rejestracja znaku towarowego lub wzoru przemysłowego – możliwości i korzyści.
 • Programy Brand registry Amazon, strefa marek Allegro, Google Adds – co należy wiedzieć?
 • Na czym najczęściej polegają naruszenia w sieci? Jak skutecznie walczyć z nieuczciwymi sprzedawcami w sieci?
 • Co zrobić by nie naruszać cudzych praw?
 • Co zrobić gdy pojawia się aukcja/ogłoszenie naruszające znak towarowy danej marki?
 • Weryfikacja i aktualizacja strategii ochrony – nowe rynki, nowe środki na szerszą ochronę.

Warsztat poprowadzą:

Arletta Miciukiewicz-Dutt

Rzecznik Patentowy

Posiada uprawnienia rzecznika patentowego oraz pełnomocnika ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed EUIPO. Jest rzecznikiem patentowym z wieloletnim doświadczeniem zdobytym jako prawnik wewnętrzny w przedsiębiorstwie oraz w renomowanej kancelarii prawnej zajmującej się własnością intelektualną.
Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe, w trybie krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym, odpowiednio przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Ponadto, doradza firmom w zakresie budowania i zarządzania portfolio praw własności przemysłowej, a także, przygotowuje opinie na temat zdolności rejestrowej przedmiotów własności przemysłowej.

Katarzyna Wypchło

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej w zakresie sporów dotyczących ochrony znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nielegalnemu podrabianiu towarów. Wspiera klientów kancelarii w obszarach związanych ze znakami towarowymi, prawami autorskimi, sprawami spornymi i celnymi. Zajmuje się także przygotowywaniem i negocjowaniem umów, przygotowywaniem opinii prawnych oraz doradztwem prawnym.

Agata Jasińska

Manager Merchant Services, Amazon

Manager z ponad 10 letnim doświadczeniem w sprzedaży. Ostatnie 5 lat spędziła w Azji, gdzie odpowiadała za wdrożenie strategii e-commerce dla polskich marek na lokalnym rynku. Miała okazję współpracować z Amazon.in w modelu Vendor. Od kilku miesięcy pracuje w Amazon.pl w dziale zajmującym się współpracą z partnerami biznesowymi.

Mikołaj Bulanow

Key Account Manager, Amazon

Key Account Manager w Amazon. Odpowiada za wdrażanie strategicznych korporacji i firm z potencjałem ekspansji na europejskie rynki Amazonu (w tym Polskę). Jednocześnie jest odpowiedzialny za Brand Protection w Polsce ze strony 3P, jako ekspert merytoryczny.
Od lat pracuje w międzynarodowej sprzedaży i e-commerce. Posiada silne zaplecze w tworzeniu strategii handlowych zorientowanych na klienta. Pasjonuje się użytkownikiem końcowym i budowaniem marek, które wyróżniają się w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie.

 13:20 – ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl