Wdrażanie strategii CSR w Grupie JWP rozpoczęte!

05 lutego 2014
Udostępnij:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy Państwu informacje dotyczące postępu prac nad wdrożeniem strategii CSR w Grupie JWP. Zapraszamy!

Mimo iż są to dopiero początki działań w ramach naszego programu Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, z wielki entuzjazmem prezentujemy  dokonania w czterech kluczowych obszarach działania [ WIĘCEJ TUTAJ].

 

Działanie 1 — Doradztwo:

 1. Opracowanie wieloaspektowej strategii CSR wraz z mapą interesariuszy przez doradców CSR – firmę Synergy4m. Opracowanie strategii z mapą interesariuszy poprzedzone zostało etapem analiz i konsultacji, który obejmował:
   • badanie organizacji,
   • badanie strategicznych dokumentów firmy,
   • analizy  kultury organizacyjnej firmy,
   • analizy konkurencji i interesariuszy JWP.

 

Działanie 2 — Środowisko Naturalne:

 1.  Audyt ekologiczny biura.  Audyt ekologiczny biura został opracowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Wykonawca został wybrany w drodze porównania ofert.  Audyt ekologiczny wykazał, iż biuro spełnia w 100% kryteria certyfikacji programu Zielone Biuro. Sformułowano rekomendacje dotyczące:
    • wypracowania i wdrożenia polityki środowiskowej organizacji,
    • monitoringu makulatury oddawanej obecnie do recyclingu,
    • rozważenia stosowania biodegradowalnych środków czystości,
    • realizacji szkoleń dla pracowników podnoszących świadomość ekologiczną.
 2. Green IT: Wymiana starego sprzętu IT na sprzęt energooszczędny i ekologiczny  – zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, xero):
     • Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Canon IRC5235i, które ma najlepszy w klasie wskaźnik zużycia energii elektrycznej (TEC*) i zostało wykonane z materiałów ekologicznych
 3. Green IT: Wymiana starego sprzętu IT na sprzęt energooszczędny i ekologiczny  – zakup 2 drukarek: 1  kolorowa, 1 czarno-biała

Działanie 3 — Relacje z personelem przedsiębiorstwa:

 1. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych i stworzenia programu szkoleniowego: przeprowadzono indywidualne wywiady z pracownikami firmy (45 osób), na ich podstawie opracowano analizę potrzeb szkoleniowych pracowników Kancelarii JWP wraz z propozycją programu szkoleń (na 2 lata);
 2. Opracowanie systemu ocen okresowych: opracowano system ocen okresowych (rocznych) pracowników JWP Rzecznicy Patentowi (z uwzględnieniem grup stanowisk, struktury organizacyjnej i systemu zarządzania firmą) w postaci narzędzia elektronicznego;
 3. Przeprowadzenie analizy predyspozycji pracowników w stosunku do zakresu obowiązków, przygotowanie rekomendacji: przeprowadzono indywidualne wywiady z pracownikami firmy (45 osób), na ich podstawie opracowano analizę predyspozycji pracowników w stosunku do zakresu obowiązków (analiza potencjału kadrowego firmy) oraz przygotowano rekomendacji dla wspólników odnośnie działań wspierających budowanie relacji z pracownikami firmy i rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
 4. Rozwój systemu wewnętrznej komunikacji – Newsletter: on-line Newsletter Kancelarii JWP pod nazwą „Już Wkrótce Piątek” jest wydawany średnio co 2 -3 tygodnie;
 5. Zakup 2 sztuk notebooków/ultrabooków do pracy na odległość.

 

Działanie 4 — Działania na rzecz społeczeństwa:

 1. Wykonanie podstrony w serwisie www.jwp.pl prezentującej działania CSR w firmie wraz z narzędziem do prowadzenia czatu do komunikacji z interesariuszami: został wykonany miniportal dotyczący działań csr Grupy JWP www.csr.jwp.pl;

Działanie 5 — Indywidualne doradztwo w zakresie CSR realizowane przez doradców CSR:

 1. Indywidualne doradztwo w zakresie  CSR realizowane przez doradców CSR (firma Synergy4m)

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl