Uczymy gimnazjalistów!

17 kwietnia 2015
Udostępnij:

24 marca 2015r. miała miejsce inauguracja projektu edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej „Bądź oryginalny! Nie kopiuj! – ABC własności intelektualnej” realizowanego przez Fundację JWP Pomysł | Patent | Zysk we współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 3 w Siedlcach.

Celem projektu jest przybliżenie młodzieży tematyki z zakresu własności intelektualnej, jak również propagowanie innowacyjności i przedstawienie korzyści płynących z ochrony wytworów działalności twórczej. Pierwszym etapem projektu były warsztaty w siedzibie Fundacji JWP dla grupy uczniów i nauczycieli, którzy przyjechali z Siedlec. Zajęcia poprowadziły z ramienia Fundacji JWP Dorota Rzążewska, Sylwia Błażej-Sosnowska, Urszula Nowak i Anna Kupińska. Szkolenie objęło kwestie dotyczące ochrony praw autorskich i pokrewnych, wynalazków i wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz domen internetowych.

„Celem projektu jest przybliżenie młodzieży tematyki z zakresu własności intelektualnej, jak również propagowanie innowacyjności i przedstawienie korzyści płynących z ochrony wytworów działalności twórczej.”
Kolejny etap projektu odbędzie się 24 kwietnia br. w Siedlcach podczas obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Będzie on miał formę interdyscyplinarnego wydarzenia, podczas którego grupy robocze stworzone przez młodzież i nauczycieli przeszkolonych przez Fundację JWP, zaprezentują pozostałym uczniom i zaproszonym gościom zdobytą wiedzę. W trakcie finału 19 maja br., zostaną ogłoszone wyniki konkursu plastycznego oraz konkursu wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej. Krótką prelekcję podsumowującą projekt wygłosi Dorota Rzążewska, fundatorka Fundacji JWP Pomysł | Patent | Zysk.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl