Ochrona własności intelektualnej – uczymy gimnazjalistów

04 lipca 2017
Udostępnij:

Już po raz trzeci Fundacja JWP we współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 3 w Siedlcach zorganizowała projekt edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu własności intelektualnej. Inicjatywę objęto honorowym patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP.

Podobnie jak w ubiegłych latach całość rozpoczęła się spotkaniem w siedzibie UPRP. W cyklicznym wydarzeniu „Zostań Wynalazcą” w tym roku wzięła udział obok gimnazjalistów z PG3 w Siedlcach, również młodzież z zaproszonych przez Fundację JWP szkół warszawskich. Spotkanie z młodymi wynalazcami było niezwykle cenne z perspektywy propagowania innowacyjności wśród najmłodszych oraz zachęcania do podejmowania działań twórczych w szkołach.

Następnym etapem projektu były jak w poprzednich latach obchody Dnia Własności Intelektualnej zorganizowane w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Siedlcach. Kolejne roczniki przeszkolonej młodzieży przedstawiały swoim rówieśnikom prezentacje obejmujące podstawy ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, jak również domen internetowych i praw autorskich. Wszyscy młodzi uczestnicy wzięli następnie udział w oficjalnym podsumowaniu, w którym wzięła udział przedstawicielka Fundacji JWP Anna Kupińska podsumowując prezentacje, zachęcając uczniów do bliższego zapoznania się z zagadnieniami z zakresu własności oraz zawodem rzecznika patentowego.

Ostatnim etapem projektu było wydarzenie zorganizowane przez w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie na Litwie. Młodzi eksperci z Siedlec przedstawili swoje prezentacje uczniom klasy maturalnej, a następnie przeprowadzili konkurs wiedzy. Najlepszym wręczono nagrody.

W tym roku udało się w ramach projektu przeszkolić kolejną grupę ponad 200 uczniów gimnazjów. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach podobne projekty uda się nam zorganizować dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl