JWP w konkursie „Firma Przyjazna Rodzicom”

26 marca 2014
Udostępnij:

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Firma Przyjazna Rodzicom” w kategorii małych przedsiębiorstw.

Projekt „rodzina-i-kariera.infor.pl” to ogólnopolska kampania promocyjno-informacyjna na rzecz równouprawnienia rodzicielstwa i pracy zawodowej. Wg organizatorów konkursu (Next.pl Sp. z o.o. oraz Lechaa Consulting Sp. z o.o. na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej) mianem „przyjaznych rodzicom” można uznać tych pracodawców, którzy podejmują działania umożliwiające pracownikom godzenie życia zawodowego i  rodzinnego,  wykraczające w tym aspekcie poza Kodeks Pracy na korzyść pracowników oraz te przedsiębiorstwa, w których panuje szczególna atmosfera sprzyjająca rodzicielstwu.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl