JWP stawia na zrównoważony rozwój

12 marca 2014
Udostępnij:

Grupa JWP znalazła się w gronie przedsiębiorstw, które podpisały 10 marca 2014 r. deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Wizji 2050 podczas uroczystej inauguracji III etapu tego projektu w Ministerstwie Gospodarki.

 

Wizja 2050 to inicjatywa Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) zapoczątkowana w 2010 r. Projekt jest rodzajem platformy dialogu pomiędzy przedstawicielami biznesu, administracji państwowej i organizacji okołobiznesowych i pozarządowych. W Polsce liderem projektu jest PwC a patronuje przedsięwzięciu Ministerstwo Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu .

 

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu obejmuje sześć obszarów, w których muszą nastąpić zmiany po to by nasza gospodarka i społeczeństwo mogły odpowiedzieć na wyzwania cywilizacyjne stawiane przez współczesny świat. Są to kapitał społeczny, kapitał, ludzki, Infrastruktura, zasoby naturalne, energia i jakość państwa oraz instytucji. W ubiegłych latach w ramach projektu funkcjonowały grupy robocze koncentrujące się na identyfikacji problemów i barier oraz wypracowaniu propozycji ich pokonania. Grupy zajmowały się tematami Partnerstwa publiczno-prywatnego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, odnawialnych źródeł energii i zazielenienia nowej perspektywy finansowej oraz innowacji społecznych. W tym roku powołana została kolejna grupa do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. W jej pracach uczestniczyć będzie również Grupa JWP.

 

Przystąpienie do projektu Wizja 2050 wpisuje się w przyjętą przez Grupę JWP strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Więcej informacji:

Karolina Tołwińska

T:. 22 436 05 07

E: karolina.tolwinska@jwp.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl