Grupa JWP spełnia wytyczne normy ISO 26000

19 maja 2014
Udostępnij:

W ramach realizowanego projektu JWP – Społecznie Odpowiedzialni współfinansowanego z Programu Współpracy Szwajcarsko-Polskiej, doradcy z firmy Synergy4m przeprowadzili audyt Grupy JWP pod względem spełniania międzynarodowej normy ISO 26000, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Norma ta ze względu na prestiż i globalny zasięgu Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej ma szansę stać się najbardziej powszechną na świecie wykładnią CSR.

Analizie poddano funkcjonowanie Grupy JWP w odniesieniu do takich obszarów jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne.

Przeprowadzony audyt wykazał, że zalecenia Normy ISO26000 są w znacznej mierze wdrożone lub w trakcie wdrażania, zaś tam gdzie jeszcze nie rozpoczął się proces ich implementacji, podejmowane są działania mające na celu ich realizację.

Zasady społecznej odpowiedzialności we wszystkich istotnych zagadnieniach kluczowych obszarów będących przedmiotem badania, są stosowane w sposób formalny (odpowiednie przepisy prawne, regulacje wewnętrzne) lub niesformalizowany (jako niepisane mechanizmy w ramach kultury organizacyjnej JWP).

Norma ISO 26000 z założenia nie jest formą certyfikacji ani obowiązkowej regulacji, stanowi natomiast praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, z którego Grupa JWP zamierza czerpać realizując plany swego rozwoju.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl