Jak długo trwa ochrona?

Czas obowiązywania ochrony prawnej własności intelektualnej różni się w zależności od rodzaju przedmiotu własności:

Wynalazek

Patent na wynalazek udzielany jest na okres do 20 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia, przy czym co roku koniecznym jest uiszczenie opłat za przedłużenie ochrony o kolejny rok.

Znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia. Na wniosek uprawnionego ochrona może być przedłużona na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Wzór przemysłowy

Prawo rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na okres do 25 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia, przy czym co 5 lat koniecznym jest uiszczenie opłat za przedłużenie ochrony na kolejny pięcioletni okres.

Wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia, przy czym w zależności od okresu ochrony co 3 lub 2 lata koniecznie jest uiszczenie opłaty w celu przedłużenia ochrony.

Oznaczenia geograficzne

Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego udzielane jest  bezterminowo.

Oznaczenia należy zgłaszać w:

  • Urzędzie Patentowym RP – na towary przemysłowe,
  • Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na produkty rolne i środki spożywcze.