Urszula Nowak

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Urszula Nowak zajmuje się kompleksowym doradztwem firmom w zakresie zarządzania portfolio znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych z punktu widzenia potrzeb biznesowych klientów oraz efektywności uzyskiwanych praw. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Ponadto doradza w sprawach zgłoszeń znaków towarowych w różnych krajach na świecie.

Z kancelarią JWP związana od 2009 roku, obecnie jako rzecznik patentowy w dziale Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Edukacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Politechnika Warszawska, Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Europa Universität Viadina, Frankfurt n/Odrą
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • angielski
 • niemiecki
 • Chroń swój znak towarowy
  [w:] „Piekarstwo”, nr 1/2015
 • Zmonopolizować kolor
  [w:] „Mistrz Branży”, 06/2016

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl