Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Urszula Nowak

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
 • Foto formal

Urszula Nowak zajmuje się kompleksowym doradztwem firmom w zakresie zarządzania portfolio znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych z punktu widzenia potrzeb biznesowych klientów oraz efektywności uzyskiwanych praw. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Ponadto doradza w sprawach zgłoszeń znaków towarowych w różnych krajach na świecie.

Z kancelarią JWP związana od 2009 roku, obecnie jako rzecznik patentowy w dziale Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

 

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Politechnika Warszawska, Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Europa Universität Viadina, Frankfurt n/Odrą

 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 • angielski
 • niemiecki

 • Chroń swój znak towarowy
  [w:] "Piekarstwo", nr 1/2015
 • Zmonopolizować kolor
  [w:] "Mistrz Branży", 06/2016
  Udostępnij