Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Sylwia Domańska

Pokaż adres e-mail
asystent rzecznika patentowego
  • Foto formal

Sylwia Domańska zajmuje się odnowieniami praw wyłącznych znaków towarowych, a także zmianami w rejestrach w dziale Odnowień i Zmian w Rejestrach.

 

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej)
  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Ośrodek Studiów Amerykańskich

  • angielski

Udostępnij