Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Sandra Wójcik

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. własności przemysłowej
  • Foto formal
  • Foto unformal

Sandra Wójcik bierze udział w przygotowywaniu zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych w systemie krajowym (UP RP), unijnym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO). W toku postępowań rejestrowych prowadzi korespondencję formalną z poszczególnymi urzędami oraz ze zgłaszającymi. Jako specjalista do spraw własności przemysłowej bierze udział w procesach monitoringu znaków towarowych, jak również przy sporządzaniu badań ich zdolności rejestracyjnej. Posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z rzecznikiem patentowym, dzięki czemu na problematykę uzyskania praw wyłącznych potrafi spojrzeć z szerszej perspektywy.

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, marketing i komunikacja w biznesie

  • angielski

Udostępnij