Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Patrycja Kupińska

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. walidacji
  • Foto formal
  • Foto unformal

Patrycja Kupińska koordynuje sprawy dotyczące uznania ważności patentów europejskich na terytorium Polski. Do obowiązków Patrycji należy nadzór, ewaluacja i prowadzenie bezpośredniej współpracy z klientami w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu walidacji oraz podejmowanie działań mających na celu zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i zacieśnianie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami.

  • Uniwersytet SWPS, prawo
  • Uniwersytet Warszawski, politologia, marketing polityczny
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stosunki międzynarodowe

  • angielski

Udostępnij