Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Patrycja Cielenkiewicz

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
 • Foto formal

Patrycja Cielenkiewicz specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W ramach swojej praktyki zajmuje się sprawami spornymi przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), postępowaniami sądowymi dotyczącymi naruszeń praw własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz sprawami celnymi.

Autorka publikacji naukowych i prasowych w zakresie prawa własności intelektualnej.

 

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
 • Uniwersytet Floryda, Fredric G. Levin College of Law
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji, we współpracy z Fredric G. Levin College of Law, Uniwersytet Floryda

 • angielski
 • niemiecki

 • Odpowiedzialność operatorów serwisów aukcyjnych za naruszenie praw do znaku towarowego
 • The right of publicity and pecuniary claims
 • Anti-counterfeiting 2013 – A Global Guide,
 • Nieupoważnionym używanie wzbronione - czyli nazwa zespołu jako znak towarowy
 • Anticouterfeiting Guide 2016
Udostępnij