Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Marta Szkutnik

Pokaż adres e-mail
asystent rzecznika patentowego
  • Foto formal

Marta Szkutnik jest członkiem zespołu BioChem & Pharma, w ramach którego specjalizuje się w przygotowywaniu krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych z zakresu biotechnologii i chemii oraz walidacji patentów europejskich z dziedziny biotechnologii, chemii, farmacji i medycyny.

 

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Menedżer jakości, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, technologia chemiczna

  • angielski
  • hiszpański
  • niemiecki

Udostępnij