Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Małgorzata Moskała

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. własności przemysłowej
  • Foto formal
  • Foto unformal

Małgorzata Moskała jest specjalistą do spraw własności przemysłowej w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Odpowiada za przygotowywanie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, EUIPO, WIPO oraz pism formalnych do właściwych organów i sądów administracyjnych. Zajmuje się również dokonywaniem tłumaczeń oraz korespondencją z klientami i pełnomocnikami polskimi, jak również zagranicznymi.

 

  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

  • angielski

Udostępnij