Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Magda Rzążewska

Pokaż adres e-mail
manager ds. marketingu i rozwoju
  • Foto formal
  • Foto unformal

Magda Rzążewska posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej na terenie Polski. Ponadto zajmowała się zagadnieniami związanymi z polityką strukturalną UE, w tym zwłaszcza współpracą przygraniczną, ochroną środowiska i turystyką, a także ochroną konsumentów i konkurencji. Uczestniczyła w rozwoju i promocji Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Od 2007 roku zajmuje się wsparciem procesu zarządzania i rozwoju Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, a także doradztwem odnośnie do funduszy UE na rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Odpowiada także za koordynację działań edukacyjnych i programów pro bono Fundacji JWP – Pomysł. Patent? Zysk!

 

  • Szkoła Główna Handlowa, Wydział Gospodarki Światowej: Marketing
  • Universiteit van Amsterdam, Holandia, Wydział Geografii Ekonomicznej i Społecznej
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski

Udostępnij