Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Łukasz Gocałek

Pokaż adres e-mail
aplikant adwokacki
  • Foto formal

Łukasz Gocałek zajmuje się sprawami dotyczącymi znaków towarowych, wzorów przemysłowych i z zakresu nieuczciwej konkurencji, w tym sprawami spornymi i sądowymi z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji zawisłymi przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  • Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • Uniwersytet Koloński, Wydział Prawa (program Erasmus)

  • Izba Adwokacka w Warszawie

  • angielski
  • niemiecki

Udostępnij